close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MACIEJ SZYMAŃSKI

 • Urodzony  w 1957 r. w Miliczu, ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1981 r.

   

  Przed podjęciem pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował kolejno w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, w Biurze Wydawnictw i Bibliotek Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytucie Słowianoznawstwa PAN. W roku 1992 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego.

   

  Pracę w służbie zagranicznej rozpoczął w 1992 r., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stanowiska starszego eksperta, aż do uzyskania stopnia ambasadora tytularnego.

   

  Pracę w MSZ rozpoczął od Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa, którego w roku 1995 został wicedyrektorem. W kolejnych latach był wicedyrektorem Departamentu Europy Zachodniej oraz dyrektorem Departamentu Europy Środkowej i Południowej. W latach 1998–2002 pełnił funkcję ambasadora RP w Słowenii, a w latach 1998–2001 był również akredytowany w Bośni i Hercegowinie. Po powrocie do Warszawy pracował jako naczelnik, zastępca dyrektora i dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii.

   

  W latach 2005-2009 był ambasadorem RP w Serbii i Czarnogórze, a następnie w Republice Serbii. Po zakończeniu misji w Belgradzie objął w MSZ funkcję dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią. W latach 2013-2017 był ambasadorem RP w Chorwacji. Po powrocie do Warszawy został zastępcą dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ, którą następnie kierował.

   

  W dniu 1 lutego 2018 r. Minister Spraw Zagranicznych powołał ambasadora Macieja Szymańskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: