close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZBIORY ONLINE

 • The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland.

       W związku z doniesieniami medialnymi dotyczących sprzedaży na aukcji w Paryżu tzw. Raportu Karskiego, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych udostępnia pełną treść zlicytowanej publikacji.

       Wydawnictwo to – nieprecyzyjnie nazywane Raportem Karskiego – to szesnastostronicowa broszura składająca się ze wstępu i z czterech dokumentów dotyczących eksterminacji ludności żydowskiej na terenie Polski pod okupacją niemiecką.

       Najważniejszym spośród prezentowanych w broszurze dokumentów jest nota Rządu Polskiego na Uchodźstwie sygnowana przez szefa resortu spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Nota została 10 grudnia 1942 roku przesłana rządom państw-sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych.

       Nota, którą Edward Raczyński sporządził w oparciu o informacje przywiezione przez Jana Karskiego, zawierała dane na temat aktualnej sytuacji Żydów w okupowanej Polsce i wskazywała na zbrodnie niemieckie. Obejmowała także wykaz działań informacyjnych i protestacyjnych rządu polskiego w tej sprawie oraz wzywała państwa zachodnie do powstrzymania zbrodni.

       Władze polskie próbując nagłośnić fakty ludobójstwa Żydów na terenie okupowanej Polski (poza oficjalnym złożeniem noty) zdecydowały się na opublikowanie broszury w masowym nakładzie w języku angielskim i dystrybuowanie jej miedzy innymi poprzez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne.

       W broszurze poza wspomnianą notą zamieszczono tekst wspólnej deklaracji państw sprzymierzonych z 17 grudnia 1942 roku, fragment oświadczenia wicepremiera Stanisława Mikołajczyka z 27 listopada 1942 roku oraz tekst wystąpienia Edwarda Raczyńskiego z 17 grudnia 1942 roku.

       Do czasów dzisiejszych zachowało się wiele egzemplarzy broszury, poza egzemplarzem sprzedanym na aukcji w Paryżu, jest ona dostępna w wielu bibliotekach (m.in 3 egzemplarze znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej, 2 kolejne są dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego).

       Prezentowany egzemplarz początkowo znajdował się w zbiorach polskiego konsulatu w Nowym Jorku, skąd w 1955 roku został przekazany do Biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie.

   

  Pełna treść broszury w formacie pliku PDF: The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland.

   

  The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland, 1942 r.
  The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland, 1942 r.
  Jan Karski, Warszawa 1935 r. (Żródło: Hoover Institution Archives, Register of the Jan Karski Papers, box 25, file 2).
  Jan Karski, Warszawa 1935 r. (Żródło: Hoover Institution Archives, Register of the Jan Karski Papers, box 25, file 2).