close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDARZENIA

 • 11 lipca 2014

  W związku z rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych PRL–Portugalia Archiwum MSZ upublicznia historyczne dokumenty poświęcone temu wydarzeniu.

       Prezentowane materiały (dostępne w pliku PDF) ilustrują zarówno polskie stanowisko wobec Portugalii przed nawiązaniem stosunków (przed rewolucją goździków), jak również sam proces nawiązywania relacji dyplomatycznych oraz poprzedzające go negocjacje. Udostępnione archiwalia ukazują także plany rozwijania kontaktów politycznych i gospodarczych oraz trudności związane z uruchomieniem polskiej ambasady w Lizbonie.

       W Galerii prezentujemy kopie listów uwierzytelniających składanych praz ambasadorów António Coelho Bartolo i Wojciecha Chabasińskiego, jak też kopie oficjalnych komunikatów informujących o nawiązaniu stosunków i złożeniu listów. Zamieszczamy także fotografie polskiej ambasady w Lizbonie i pierwszego ambasadora oraz fotografię gmachu przedwojennego poselstwa RP w Portugalii.

   

  Nawiązanie stosunków

   

       Przed II wojną światową Polska i Portugalia utrzymywały od 1919 r. stosunki dyplomatyczne na szczeblu poselstw. Poza poselstwem i konsulatem honorowym w Lizbonie funkcjonowały także konsulaty i wicekonsulaty honorowe w Porto, na Maderze i Wyspach Azorskich oraz w portugalskich posiadłościach kolonialnych w Angoli i Mozambiku.

       Po zakończeniu II wojny światowej Portugalia nie wycofała uznania dla emigracyjnego rządu RP w Londynie, w dalszym ciągu funkcjonowało polskie przedwojenne poselstwo. Pomimo braku stosunków dyplomatycznych z PRL starano się rozwijać współpracę gospodarczą w oparciu o układ międzybankowy z 1967 roku. Jednakże ze względu na niskie obroty we wzajemnym handlu współpraca te nie miała większego znaczenia.

       Władze PRL krytycznie odnosiły się do reżymu António Salazara w Portugalii i nie przewidywały możliwości nawiązania stosunków dyplomatycznych z Lizboną. Podobnie sytuacja wyglądała w Portugalii, a tamtejsi politycy równie krytycznie odnosili się do rządów komunistycznych w Warszawie. Jednakże rewolucja goździków i zmiana sytuacji politycznej w Portugalii sprawiły, że nawiązanie wzajemnych relacji dyplomatycznych stało się realne.

       W rezultacie 11 lipca 1974 r. w drodze wymiany not Polska Rzeczpospolita Ludowa i Republika Portugalska nawiązały stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad. Ambasador PRL Wojciech Chabasiński 2 grudnia 1974 r. złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Francisco da Costa Gomesa. Z kolei złożenie listów przez ambasadora António Coelho Bartolo przewodniczącemu Rady Państwa Henrykowi Jabłońskiemu miało miejsce 14 stycznia 1975 r.

   

  Oprac. Historyk MSZ i Wydział Wiedzy Historycznej BAZI.

  Siedziba przedwojennego Poselstwa RP w Portugalii: Lizbona, Rua de Santa Catarina 1, 1934 r. (NAC).
  Siedziba przedwojennego Poselstwa RP w Portugalii: Lizbona, Rua de Santa Catarina 1, 1934 r. (NAC).
  Treść polskiej noty z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, lipiec 1974 r. (AMSZ).
  Treść polskiej noty z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, lipiec 1974 r. (AMSZ).
  Nota polska z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, 11 lipca 1974 r. (AMSZ).
  Nota polska z propozycją nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią, 11 lipca 1974 r. (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 1 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 1 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 2 (AMSZ).
  Nota portugalska potwierdzająca odbiór noty polskiej oraz zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych, lipiec 1974 r., strona 2 (AMSZ).
  Kopia pisma do Wojciecha Chabasińskiego z informacją o mianowaniu go ambasadorem PRL w Portugalii, 3 października 1974 r. (AMSZ).
  Kopia pisma do Wojciecha Chabasińskiego z informacją o mianowaniu go ambasadorem PRL w Portugalii, 3 października 1974 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o mianowaniu przez Radę Państwa ambasadora PRL w Portugalii, "Trybuna Ludu" 5 października 1974 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o mianowaniu przez Radę Państwa ambasadora PRL w Portugalii, "Trybuna Ludu" 5 października 1974 r. (AMSZ).
  Wojciech Chabasiński, ambasador PRL w Portugalii w latach 1974-1979, zdjęcie z dokumentacji paszportowej (AMSZ).
  Wojciech Chabasiński, ambasador PRL w Portugalii w latach 1974-1979, zdjęcie z dokumentacji paszportowej (AMSZ).
  Kopia listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Kopia listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Tłumaczenie na język polski listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Tłumaczenie na język polski listów uwierzytelniających Wojciecha Chabasińskiego, ambasadora PRL w Portugalii, 11 października 1974 r. (AMSZ).
  Nota MSZ Portugalii z informacją o wyznaczeniu Luisa Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro na chargé d'affaires ad interim w Warszawie, 17 grudnia 1974 r. (AMSZ).
  Nota MSZ Portugalii z informacją o wyznaczeniu Luisa Nuno da Veiga de Meneses Cordeiro na chargé d'affaires ad interim w Warszawie, 17 grudnia 1974 r. (AMSZ).
  Listy uwierzytelniające Antonio Augusto Coelho Bartolo, ambasadora Portugalii w Polsce w latach 1975-1977 (AMSZ).
  Listy uwierzytelniające Antonio Augusto Coelho Bartolo, ambasadora Portugalii w Polsce w latach 1975-1977 (AMSZ).
  Informacja prasowa o przyjeździe Antonio Augusto Coelho Bartolo do Polski, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o przyjeździe Antonio Augusto Coelho Bartolo do Polski, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o złożeniu wizyty wstępnej przez nowo mianowanego ambasadora Portugalii, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja prasowa o złożeniu wizyty wstępnej przez nowo mianowanego ambasadora Portugalii, 11 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja w "Trybunie Ludu" o złożeniu przez portugalskiego ambasadora listów uwierzytelniających, 14 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Informacja w "Trybunie Ludu" o złożeniu przez portugalskiego ambasadora listów uwierzytelniających, 14 stycznia 1975 r. (AMSZ).
  Siedziba Ambasady RP w Portugalii: Lizbona, Avenida das Descobertas 2 (AMSZ).
  Siedziba Ambasady RP w Portugalii: Lizbona, Avenida das Descobertas 2 (AMSZ).
  Wejście główne do Ambasady RP w Portugalii (AMSZ).
  Wejście główne do Ambasady RP w Portugalii (AMSZ).
  Ambasada RP w Portugalii (AMSZ).
  Ambasada RP w Portugalii (AMSZ).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: