close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PETYCJE

 • 14 czerwca 2017 (ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2017)

   

  Zbiorcza informacja

  o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych
   Ministrowi Spraw Zagranicznych

   

   

  W roku 2016 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych wpłynęły następujące petycje, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone przez MSZ zgodnie z właściwością:

   

  1. Petycja ws. wystąpienia Polski z Rady Europy

   Petycja została rozpatrzona w dniu 5 maja 2016 roku. W wyniku jej rozpatrzenia MSZ wskazało na pozytywny wpływ członkostwa Polski w Radzie Europy na realizację priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka, standardów demokracji i praworządności oraz na międzynarodowy wizerunek Polski.

    

  2. Petycja ws. Dziennika Urzędowego MSZ

   Petycja została rozpatrzona w dniu 17 sierpnia 2016 r. W wyniku jej rozpatrzenia poinformowano, iż strona główna Dziennika Urzędowego MSZ spełnia wymogi określone w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz.U. poz. 1699).

    

  3. Petycja ws. otwarcia Konsulatu RP w Malmö

   Petycja została rozpatrzona w dniu 9 sierpnia 2016 roku. W wyniku jej rozpatrzenia MSZ poinformowało, że decyzja o likwidacji KG w Malmö podjęta została po przeanalizowaniu uwarunkowań zewnętrznych wynikających m.in. z członkostwa Polski w UE, umożliwiających polskim obywatelom korzystanie z instytucji lokalnych w państwach członkowskich, rozwoju technik nowoczesnej komunikacji oraz nowelizacji ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych.

    

  4. Petycja ws. zmiany portalu Poland.pl

   Petycja została rozpatrzona w dniu 29 września 2016 roku. W wyniku jej rozpatrzenia MSZ wskazało na stałą rozbudowę portalu Poland.pl o nowe treści, a także obecność w portalu artykułów dotyczących genezy i symboliki polskich barw narodowych oraz historii herbu.

    

  5. Petycja ws. podjęcia przez Rząd RP działań w celu usunięcia błędu w tłumaczeniu dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. ws. nieuczciwych warunkóww umowach konsumenckich

   W związku z art. 11.1 i art. 11.2 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195), niniejszą petycję rozpatrzono jako petycję wielokrotną w dniu 14 października 2016 roku. W wyniku jej rozpatrzenia opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wnioskowane sprostowanie do tłumaczenia ww. dyrektywy.

    

  6. Petycja ws. zmiany treści art. 78 Prawa konsularnego

   Petycja została rozpatrzona w dniu 11 stycznia 2017 roku. W wyniku jej rozpatrzenia poinformowano, że w zakresie spraw związanych z międzynarodowym przewozem zwłok kluczowym wydaje się nie zmiana przepisów ustawy Prawo konsularne, ale przepisów szczególnych, które w polskim ustawodawstwie regulują materię przewozu zwłok. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., został powołany Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: