close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PROFILE KRAJÓW

 • NazwaKorea Południowa
  Nazwa oficjalnaRepublika Korei
  StolicaSeul
  Walutawon (KRW)
  Językkoreański
  Polska placówkaAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei

   

  Wjazd i pobyt


   

  Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni (nie dotyczy wyjazdów w celach zarobkowych). Przy wjeździe trzeba okazać ważny paszport, wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną (formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku). W przypadku lotu transferowego z kraju, w którym występują choroby endemiczne należy wypełnić dodatkowy kwestionariusz o stanie zdrowia. Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów), czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.

  Od 1.01.2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia, urzędnicy zagranicznych rządów i organizacji międzynarodowych, wraz z towarzyszącymi im członkami rodzin oraz osoby zaproszone przez szefów koreańskiej administracji centralnej.

   

  Bezpieczeństwo


   

  Półwysep Koreański jest miejscem nieustających napięć o charakterze politycznym i militarnym. Ich wzrost jest szczególnie odczuwalny w okresie świąt państwowych obchodzonych w Korei Północnej, północnokoreańskich testów rakiet balistycznych i prób jądrowych, amerykańsko – koreańskich ćwiczeń wojskowych (marzec-kwiecień oraz sierpień), a także bezpośrednio po trudnych do przewidzenia incydentach w strefie zdemilitaryzowanej.

  W związku z powyższym zalecamy, aby przed wyjazdem do Korei Południowej, zarejestrować się w systemie Odyseusz, co w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej umożliwi nam nawiązanie szybkiego kontaktu. Osobom przebywającym w Korei Południowej sugerujemy bieżące śledzenie mediów lokalnych, komunikatów MSZ oraz informacji zawartych na stronie internetowej Ambasady RP w Seulu, gdzie znaleźć można m.in.: wytyczne dla obywateli UE w sytuacjach wyjątkowych, link do aplikacji umożliwiającej m.in. lokalizację najbliższych schronów na wypadek sytuacji wyjątkowych, instrukcję bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej prosimy o stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych.

  Dla turysty zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Przypadki rozbojów, oszustw lub kradzieży są rzadkie. W Seulu i innych większych miastach są jednak dzielnice, w których warto zachować większą ostrożność. Należy przy tym pamiętać, że ewentualny kontakt z policją (liczne posterunki w miastach) jest utrudniony z przyczyn językowych.

  Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wśród kierowców powszechnym jest bowiem pokonywanie skrzyżowań na czerwonym świetle. Przez policję tolerowane jest również poruszanie się motocykli i skuterów po chodnikach i przejściach dla pieszych.

   

  Ubezpieczenie


   

  Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, choć jest to zalecane. Obowiązkowe są natomiast ubezpieczenia komunikacyjne.

   

  Zdrowie


   

  W Republice Korei nie ma zagrożenia chorobami tropikalnymi. Potwierdzenie posiadania odpowiednich szczepień nie jest wymagane przy wjeździe do kraju. Poziom opieki medycznej jest dobry. W języku angielskim bezproblemowo można porozumieć się jedynie w klinikach międzynarodowych. Ceny zależą od rodzaju placówki i świadczenia. W klinikach dla cudzoziemców koszt samej wizyty (bez zabiegów i leków) wynosi ok. 50 tys. KRW. (ok. 10 tys. KRW w innych klinikach). Dobowy pobyt w szpitalu to wydatek od 100 USD w górę. W razie poważniejszych badań należy liczyć się z opłatą rzędu 500 tys. do 2 mln KRW. Koszt wizyty u dentysty w przypadku leczenia i wypełnienia jednego ubytku, to ok. 150 tys. KRW. Wszystkie ośrodki medyczne akceptują karty kredytowe. Większość leków jest na receptę. W przypadku drobnych dolegliwości można kupić stosowne leki po konsultacji z aptekarzem (ich koszt to 3-10 tys. KRW). Ceny leków podstawowych (np. proste antybiotyki) wynoszą ok. 20-30 tys. KRW. Leki produkowane przez międzynarodowe koncerny są dostępne. Miejscowe odpowiedniki mają zazwyczaj ulotki tylko w języku koreańskim. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W okresie jesienno- zimowym powszechne są zachorowania na grypę.

  W głównych miastach Korei Południowej (szczególnie Seul i Busan) występuje duże zanieczyszczenie powietrza. Stan ten pogarsza się dodatkowo w okresie wiosny i wczesnego lata, gdy nad terytorium Korei nadciągają fale pustynnego żółtego pyłu, niosącego m.in. toksyczne substancje znad przemysłowych obszarów Chin. W tych okresach lokalne władze zalecają pozostanie w domach i zakładanie maseczek dla osób przebywających na zewnątrz. Zalecenia te dotyczą szczególnie dzieci, osób starszych i chorych.

   

  Podróżowanie po kraju


   

  Praktycznie nie ma - poza terenami baz wojskowych - ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Ograniczenia dotyczą podróżowania w tzw. Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa (JSA) w pobliżu linii demarkacyjnej między Republiką Korei i KRLD (DMZ). Wjazd do tej strefy wymaga zezwolenia. Są tam natomiast organizowane wycieczki grupowe (przez upoważnione biura podróży - koszt ok. 80 - 140 tys. KRW; wyjazd należy rezerwować na co najmniej jeden dzień wcześniej). Korea ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych, autobusowych i lotniczych. Dużym udogodnieniem w podróżowaniu po kraju jest sieć połączeń ekspresowych KTX (szybka kolej), która łączy największe miasta Korei (Seul, Daejeon, Daegu i Busan). Czas podróży z Seulu do Daejeon (1h), Daegu (1,5h) i Busan (2h). W dużych miastach (Seul, Busan, Daejon, Daegu, Gwangju) bardzo sprawnie funkcjonują linie metra. Podczas pobytu w Korei, najlepiej zaopatrzyć się w kartę T-money, która stanowi środek płatności jednocześnie za metro, autobusy i taksówki. Kartę można nabyć na stacjach lub w sklepach spożywczych. Wpłata środków na kartę jest możliwa tylko przy użyciu gotówki.

   

  Informacje dla kierowców


   

  Zgodnie z umową dwustronną między Polską a Republiką Korei kierowcy mogą przez rok od daty wjazdu posługiwać się międzynarodowym prawem jazdy. Co do zasady, umowa przewiduje, że jeśli posiadacz prawa jazdy ustali miejsce zamieszkania na terytorium Korei, to uzyskuje prawo do wymiany prawa jazdy na krajowe, bez konieczności składania egzaminów teoretycznych i praktycznych. Szczegółowa treść Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy z dn. 25-11-1998 roku jest dostępna na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przypadku drobnych wypadków i kolizji drogowych praktykuje się rozliczanie szkód bez udziału towarzystwa ubezpieczeniowego; sprawa wymaga jedynie uzgodnienia między stronami. Wskazane jest wezwanie policji w celu uniknięcia nieporozumień. Sieć autostrad jest bardzo gęsto rozbudowana, jednak ze względu na znaczne natężenie ruchu należy liczyć się z powstawaniem wielokilometrowych korków, szczególnie w okresie świąt lub weekendów. Drogowskazy i informacje przy drogach są w większości dwujęzyczne (w językach koreańskim i angielskim).

   

  Cło


   

  Zwierzęta, mięso i produkty mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego, nabiał, jajka, produkty jajeczne, pokarmy dla zwierząt, rośliny, nasiona, produkty rolne mogą być wwożone do Korei tylko przy spełnieniu określonych kryteriów i przejściu kwarantanny. Niedozwolone jest wwożenie na terytorium Republiki Korei świeżych owoców, fasoli, orzechów, batatów (słodkich ziemniaków), ryżu. Szczegółowe zasady dostępne są na stronach internetowych lotnisk międzynarodowych lub Animal and Plant Quarantine Agency (QIA). Koty lub psy starsze niż 90 dni powinny mieć obowiązkowo wszczepione mikroczipy o określonych parametrach. Pozostałe zasady co do produktów wwożonych na terytorium Korei można znaleźć na stronach Korea Customs Service. Zabrania się wwożenia narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, broni chemicznej oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla ludzi, zwierząt, roślin albo stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Należy zadeklarować kwoty przekraczające 10 tys. USD. Bez zadeklarowania można wywieźć z Korei do 10 tys. USD. W przypadku wyższych sum (o ile nie były zadeklarowane przy wjeździe) należy przedstawić urzędnikowi imigracyjnemu poświadczenie z Bank of Korea, że zostały tam legalnie zadeklarowane. Zwrot podatku VAT jest możliwy po spełnieniu następujących warunków: towar został zakupiony w wyznaczonych punktach sprzedaży, sprzedawca wystawił poświadczenie dokonania zakupu, wartość towaru przekracza 50 tys. KRW, zgłoszenie służbom celnym nastąpiło w terminie do 3 miesięcy od dnia zakupu. Po przedstawieniu organom celnym faktury oraz poświadczenia zakupu podatek VAT zwracany jest w gotówce (na lotnisku Incheon znajduje się specjalny punkt Global Refund) lub przekazywany jest na konto podane w poświadczeniu dokonania zakupu. Podatek VAT nie jest zwracany w przypadku zakupu broni, lekarstw, dzieł sztuki oraz usług.

   

  Święta


   

  Święta narodowe: 1 marca - rocznica powstania przeciwko okupacji japońskiej w 1919 r., 17 lipca - rocznica przyjęcia pierwszej demokratycznej konstytucji w 1948 r., 15 sierpnia - rocznica wyzwolenia spod okupacji japońskiej w 1945 r. oraz 3 października - rocznica założenia państwa koreańskiego przez legendarnego władcę Tanguna w 2333 r. p.n.e. Pozostałe dni wolne od pracy to: Nowy Rok (1 stycznia), Nowy Rok Księżycowy- Seollal (święto ruchome), Dzień Dziecka (5 maja), urodziny Buddy (święto ruchome), Czusok (święto ruchome), Boże Narodzenie (25 grudnia), dzień pamięci o poległych podczas służby oraz w walce za ojczyznę (6 czerwca), dzień języka koreańskiego (9 października).

   

  Przydatne informacje


   

  Przydatne numery telefonów: 119 - pogotowie ratunkowe, straż pożarna, 112 - policja, 1330 - informacja turystyczna, 120 - poradnia dla obcokrajowców zamieszkałych w Seulu (w języku angielskim), 1588-5644 - usługa telefonicznego tłumacza (m.in. język angielski) dla obcokrajowców w sytuacji awaryjnej (np. komunikacja z lekarzem w szpitalu itp.), 02-2299-1282 - biuro rzeczy znalezionych.

   

  Telefony działające jedynie w sieci GSM nie będą funkcjonować - brak sieci GSM. Na lotnisku w Incheon w hali przylotów można wynająć koreański telefon komórkowy lub router (LG U+ Mobile Phone Rental) lub kupić kartę SIM (N Telecom lub EG SIM). Kartę SIM w EG SIM można również dostać w niektórych całodobowych sklepach usługowych w Seulu, np. GS25.

   

  Urzędy otwarte są od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 (banki do 16.30), urzędy pocztowe od 9.00 do 17.00. Sklepy zaczynają pracę o 10.00 i kończą ok. 23.00. Większość produktów pierwszej potrzeby można zakupić w całodobowych sklepach sieci GS25, Seven Eleven, Home Plus, Family Mart. Zwyczajowo przez jeden dzień w miesiącu zamykane są domy towarowe.

   

  Międzynarodowy port lotniczy Incheon oddalony jest od stolicy o ok. 50 km. Szczegółowe informacje zawierające opis dostępnych środków transportu, sposobu zakupu biletów, ich ceny oraz zdjęcia znajdują się pod następującym linkiem: 

  http://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_2_1.jsp (język angielski)

  Rodzaje transportu z lotniska Incheon do Seulu:

  • Pociąg ekspresowy (Express Train): Lotnisko Incheon → Seoul Station 05:20 (pierwszy pociąg) - 21:50 (ostatni pociąg), co ok. 35 minut (przejazd bezpośredni). Czas przejazdu ok. 43 min. Dodatkowe informacje dostępne są stronie przewoźnika: http://www.arex.or.kr/main.do
  • Metro (All Stop Train): Lotnisko Incheon → Seoul Station 05:23 (pierwszy pociąg) - 23:40 (ostatni pociąg), co 6 do 12 minut (w drodze zatrzymuje się za 12 stacjach metra). Czas przejazdu ok. 58 min. Rozkład jazdy metra znajduje się tutaj: http://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_6.jsp
  • Autobus (Airport Limousine): Bilety można kupić w kasach biletowych w hali przylotów (1F) przy wejściu nr 4 i 9. Kasjerzy posługują się językiem angielskim. Informacje o trasach autobusów dostępne są tutaj:http://www.airport.kr/pa/en/d/3/1/1/index.jsp Odjazd autobusów następuje ze stanowisk przy kasie biletowej. Kurs trwa ok. 80 minut.
  • Taksówka: Odległość z lotniska Incheon do stacji kolejowej Seoul Station to ok. 60 km. Cena przejazdu z lotniska do Seulu wynosi od ok. 55 000 KRW do ok. 75 000 KRW. Postój taksówek znajduje sięprzy hali przylotów (1F). Dostępne są następujące rodzaje taksówek: zwykła (regular taxi), o podniesionym standardzie (deluxe taxi), towarowa (jumbo taxi) oraz międzynarodowa (international taxi), którą obsługują kierowcy posługujący się językiem angielskim (można ją zamówi w biurze nr 23 i 46 w hali przylotów). W Korei powszechnie używana jest aplikacja KakaoTaxi. Po jej zainstalowaniu i wprowadzeniu punktu startowego i końcowego można wyszukać najbliższą taksówkę i ją zamówić.

   

  Są także połączenia autobusowe do miast satelickich Seulu oraz większości miast Korei.

   

  W Seulu najbardziej dogodnym środkiem komunikacji jest metro, którego bardzo dobrze rozwinięta sieć pozwala dotrzeć do każdej części miasta oraz miast satelickich stolicy.

   

  Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, że Republika Korei jest dla turysty krajem dość drogim w porównaniu z innymi państwami Azji (z wyjątkiem Japonii).

   

  Maksymalna kwota, która na miejscu może zostać wymieniona na KRW to 20 tys. USD (lub równowartość w innej walucie). Wymagane jest okazanie paszportu.

   

  Nie wszystkie bankomaty akceptują zagraniczne karty. Bankomaty akceptujące zagraniczne karty powinny posiadać oznakowanie ‘Global ATM’ oraz możliwość zmiany języka obsługi. Korzystając z zagranicznej karty, bankomaty pobierają prowizję o wysokości ok. 3 USD niezależnie od wysokości wypłaty.

   

  Gotówkę można wymieć na głównym dworcu w Seulu (Seoul Station) w: Woori Bank (piętro 2, codziennie 6:00 – 22:00), KB Bank (piętro B2, codziennie 6:00 – 22:00), IBK (piętro 2, codziennie 7:00 – 22:00). Usługi Western Union w Korei (przekazy pieniężne) dostępne są w wybranych placówkach następujących banków: KG국민은행(KB Kookmin Bank), IBK 기업은행 (IBK Industrial Bank of Korea), NH 농협은행 (NH Nonghyup Bank), KEB 하나은행 (KEB Hana Bank), 대구은행(Daegu Bank). Szczegółu dostępne są tutaj: https://www.westernunion.com/KR/en/home.html

   

  W Korei trzeba liczyć się z ograniczeniami w dostępie do produktów żywnościowych i potraw spoza tego kraju. Dotyczy to w szczególności mniejszych miast. Kuchnia koreańska ma wyraźną specyfikę (np. wiele potraw ostrych) i bywa niekiedy trudna do zaakceptowania, zwłaszcza przez dzieci. Należy o tym pamiętać, decydując się na wyjazd z opłaconymi świadczeniami na miejscu. Pokarm dla małych dzieci (np. kaszki, niektóre rodzaje mleka w proszku) mogą być trudno dostępne lub bardzo drogie.

   

  Standardowo napięcie sieciowe wynosi 220 volt. Gniazdo elektryczne jest takiego samego typu jak w Polsce.

   

  Dostępne są telefony publiczne na kartę lub monety. W wielu miejscach istnieje możliwość połączenia z Internetem, zarówno publicznym jak i w kawiarniach lub restauracjach. Na lotnisku w Incheon można wynająć telefon komórkowy gotowy do użytku na okres pobytu w Korei.

   

  Latem w Korei panują trudne warunki klimatyczne: wysoka temperatura (do 35 st. C) oraz duża wilgotność powietrza powodują znaczne zmęczenie i mogą przysparzać kłopotów osobom chorym na serce lub mającym problemy z układem oddechowym. Zimą natomiast napływ bardzo suchego powietrza kontynentalnego może powodować zagrożenie dla osób cierpiących na choroby układu krążenia. W ciągu całego roku częste są gwałtowne zmiany ciśnienia.

   

  W głównych miastach Korei (Seul, Busan) występuje znaczne zanieczyszczenie powietrza, które wzrasta dodatkowo w okresie wiosny i wczesnego lata, gdy nad terytorium kraju nadciągają fale pustynnego pyłu niosącego toksyczne substancje znad przemysłowych obszarów ChRL (tzw. yellow dust).   


   

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

   

   

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

   

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  20 kwietnia 2015 (ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: