close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INFORMACJE CELNE

 • Podróżujących oraz przedsiębiorców zaangażowanych w obrót międzynarodowy zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Służby Celnej.
   

  Dodatkowe informacje związane z odprawą celną można znaleźć na stronie:

  - Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej – DG TAXUD;

  - www.granica.gov.pl - m.in. o szacunkowym czasie oczekiwania na przekroczenie granicy.

   

  Informujemy również, że wiadomości na temat:

  - dokonywania zgłoszeń celnych,

  - zwolnień z należności celnych,

  - ograniczeń związanych z przywozem towarów,

  - przywozu okazów roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem –  CITES,

  - kontroli sanitarnej, kontroli weterynaryjnej, kontroli fitosanitarnej itp. oraz konieczności posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów),

  - innych zagadnień z zakresu prawa celnego,

  - przywozu do UE i wywozu z  UE środków płatniczych, broni i amunicji, których przewóz przez granicę wymaga posiadania dodatkowych dokumentów,

  - bieżących kolejek na przejściach granicznych,

   

  można uzyskać za pośrednictwem InfoSC.

   

  Udzielanie informacji przez InfoSC następuje przy wykorzystaniu, wzajemnie uzupełniających się, następujących form komunikacji:

   

  • z telefonów stacjonarnych: 801 055 055
  • z telefonów komórkowych: (22) 330 03 30
  • z zagranicy: +48 22 330 03 30
  • e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl
  • adres do korespondencji: Izba Celna w Katowicach, Wydział Centrum Informacji Służby Celnej, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 47a

  Czas pracy InfoSC obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: