close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 •  

   

  Kontakt w sprawie Apostille i legalizacji:

   

  Referat ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  Adres: ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

  Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

  Adres korespondencyjny: Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa

  tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16

  e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

   

   

  UWAGA: do wniosków składanych korespondencyjnie konieczne jest dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto bankowe. Nie jest możliwe przesłanie opłaty w gotówce wraz z wnioskiem. WNIOSKI TAKIE NIE BĘDĄ REALIZOWANE, a przekazane środki będą zwracane wnioskodawcom przekazem pocztowym po uprzednim potrąceniu jego kosztów.

   

  APOSTILLE

   

  LEGALIZACJA

   

  opis czynności

   

   

  opis czynności

  Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej lub w Dziale Legalizacji MSZ. Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

   

  Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

   

   

  Uzyskanie legalizacji polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej  o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

   

  Zalegalizowany w MSZ dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa dopiero po dokonaniu dodatkowej legalizacji w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego państwa akredytowanym na terytorium RP.

   

  Dokument legalizuje się na wniosek posiadacza dokumentu.

   

   

  Które dokumenty poddaje się legalizacji lub apostille ?

   

  Polskie dokumenty urzędowe, np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu),

  dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, 

  zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.

   

   

     

   

  WIĘCEJ INFORMACJI O APOSTILLE

   

   

   

  WIĘCEJ INFORMACJI O LEGALIZACJI

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: