close

Polityka zagraniczna

Polską politykę zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Prezydent, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, współdziała w tej dziedzinie z premierem i ministrem spraw zagranicznych.

 

Minister spraw zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną rządu i posiada szerokie kompetencje w tym zakresie, wynikające z polskiego prawa. Jako szef polskiej dyplomacji, będącej narzędziem polityki zagranicznej, zapewnia utrzymanie stosunków z innymi państwami, dba o interesy Polski i jej obywateli, a także o wizerunek naszego kraju w świecie.  

 

Polityka zagraniczna Polski jest realizowana poprzez służbę zagraniczną - urzędników i dyplomatów pracujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz na placówkach dyplomatycznych.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych