close

Służba zagraniczna

Polską służbą zagraniczną kieruje Minister Spraw Zagranicznych, a tworzą ją dyplomaci i urzędnicy zatrudnieni w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na placówkach dyplomatycznych.

 

Służba zagraniczna działa na podstawie Ustawy o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 r., która określa organizację i funkcjonowanie służby, a także prawa i obowiązki jej członków.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych