close

Misja i katalog dobrych praktyk MSZ

Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

 

 

 

Katalog dobrych praktyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

1.  Działaj dla kraju swego, a nie interesu własnego.

2.   Sławienie Polski jest naszym obowiązkiem.

3.   Szanuj podwładnego, kolegę i przełożonego.

4.   Mów i pisz zwięźle i precyzyjnie.

5.  Wykazuj inicjatywę, działaj zespołowo.

6.   Planuj realistycznie.

7.   Dotrzymuj słowa i terminów.

8.   Doceniaj wartościową pracę, oceniaj i nagradzaj sprawiedliwie.

9.   Dostrzegając problem, proponuj rozwiązania.

10. Ucz się do końca życia i nigdy nie sądź, że wiesz wszystko.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych