close

Organizacja

 

 

W skład Ministerstwa Spraw Zagranicznych wchodzi Gabinet Polityczny Ministra, biura i departamenty.

Zobacz  listę komórek organizacyjnych MSZ oraz strukturę organizacyjną (organigram) resortu.

 

 

 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych