close

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

TEL.  +48 22 523 90 00

 

 adres do korespondencji wyłącznie:

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 

DZIENNIK PODAWCZY MSZ

czynny w godz. 8.15 - 16.15

 

 

INFOLINIA MSZ  222 500 116

 

www.obywatel.gov.pl - skorzystaj z usług publicznych

 

Masz wątpliwości gdzie załatwić swoją sprawę? Zadzwoń do „Informacji dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” 

tel. 222 500 115 (pon.-pt. 8:00-16:00).

 

Szczegóły --> www.obywatel.gov.pl

 

 Skargi i wnioski

 

*Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

 

Petycje

 

Zgodnie z Art. 2.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 


 

Dostęp do informacji publicznej

 

 

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać na wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz pod adresem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polska. W przypadku możliwości niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, informacja ta jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W sprawie ewentualnych pytań dotyczących dostępu do informacji publicznej kontaktować się można pod numerem telefonu +48 22 523 9356. 

 ePUAP - Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

 


 

Biuro Rzecznika Prasowego: rzecznik[@]msz.gov.pl

Rekrutacja: rekrutacja[@]msz.gov.pl

Praktyki: praktyki[@]msz.gov.pl

Strony www: redakcja[@]msz.gov.pl

Archiwum MSZ: bazi.sekretariat[@]msz.gov.pl

Informacja konsularna: informacja.konsularna[@]msz.gov.pl

 

 


© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych