close

Ministerstwo

Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego:

 

  1. do spraw zagranicznych,
  2. do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Zakres właściwości ministra kierującego działem administracji rządowej został określony w ustawie o działach administracji rządowej.

 

Zadania, strukturę i tryb pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych określają: Statut oraz Regulamin organizacyjny.

 

 

Fot. Michał Jasiulewicz/MSZ

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych