close

9 października 2017

Spotkanie „Dziewiątki bukaresztańskiej” w Warszawie

– Głównymi tematami naszych spotkań są kwestie dotyczące bezpieczeństwa naszego regionu. Rozmawiamy o tym, jakie nowe wyzwania, nowe zagrożenia czyhają na nasze dziewięć państw i jak będziemy się tym wyzwaniom przeciwstawiać – powiedział minister Witold Waszczykowski po spotkaniu dziewięciu ministrów i wiceministrów państw „Dziewiątki bukaresztańskiej”, w skład której wchodzą Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry oraz Bułgaria.

 

Szef MSZ zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie w Warszawie poświęcone było również przygotowaniom do szczytu NATO w 2018 r., co ma szczególne znaczenie w kontekście obecnej sytuacji w naszym regionie. - Sytuacja jest niestabilna, w ostatnich tygodniach była spowodowana wielkimi manewrami rosyjsko-białoruskimi Zapad-2017. Rozmawialiśmy dzisiaj długo na temat tych manewrów, [o tym] jakie wnioski [z nich] wyciągnąć – powiedział minister Waszczykowski. - Przy tej okazji rozmawialiśmy również o relacjach naszych państw, jak również NATO, z Rosją. Potwierdziliśmy, że decyzje, które zapadły na warszawskim szczycie NATO w zeszłym roku, powinny być kontynuowane, tzn. powinniśmy prowadzić dwutorową politykę wobec Rosji – przypomniał szef polskiej dyplomacji wyjaśniając, że z jednej strony należy podejmować wysiłki na rzecz podniesienia naszej obronności, a z drugiej strony – rozwijać dialog z Rosją. 


Minister Waszczykowski zasygnalizował również, że NATO powinno dostrzegać zagrożenia – w tym hybrydowe i cybernetyczne – oraz wyzwania płynące ze wszystkich kierunków. - Wiele miejsca poświęciliśmy różnym inicjatywom, jakie są podnoszone w ramach Unii Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa. Potencjalna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, Stała Współpraca Strukturalna (PESCO) – powinny być skierowane w stosunku do zagrożeń ze wszystkich kierunków – zaznaczył minister Waszczykowski. 


Spotkanie ministrów spraw zagranicznych „Formatu bukaresztańskiego” odbyło się już po raz drugi. Poprzednie miało miejsce w Bukareszcie w listopadzie 2016 r. Formuła konsultacji w gronie „9” została zainaugurowana spotkaniem prezydentów w Warszawie w 2014 r.


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Wspólna deklaracja ministrów państw "Dziewiątki bukaresztańskiej" (w języku angielskim)

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych