close

22 grudnia 2016

Konrad Szymański w „Rzeczpospolitej” o europejskich perspektywach Ukrainy

– Udany proces reform na Ukrainie jest ważny dla tego kraju bez względu na problem członkostwa w UE – pisze sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Konrad Szymański w autorskim komentarzu na łamach „Rzeczpospolitej”.

Wiceminister Szymański zauważa, że zbliżenie Ukrainy z Europą może przebiegać na różnych płaszczyznach politycznych i gospodarczych i członkostwo w UE nie jest tu jedynym rozwiązaniem. Przypomina przy tym, że w kwietniowym referendum większość Holendrów opowiedziała się przeciwko ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. „Trwała niezdolność do ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina oznacza upadek najbardziej zaawansowanego instrumentu współpracy między UE a krajem Partnerstwa Wschodniego, jaki istnieje”.

 

 

 

 

Sekretarz stanu w artykule podkreśla, że Polsce zależało na tym, by przekonać do naszych racji Holendrów i ratyfikować umowę stowarzyszeniową, podczas gdy „Francja i Niemcy nigdy nie postrzegały umowy jako czegokolwiek więcej niż sumy literalnie rozumianych zapisów dotyczących polityki handlowej i reform politycznych”. Niestety, na co zwraca uwagę wiceminister, inne kraje UE wykazywały równie ostrożny stosunek do umowy z Ukrainą.

 

Wiceminister Konrad Szymański zaznacza, że UE przeżywa liczne kryzysy, ale źródło żadnego z nich nie bije w Warszawie. „Wręcz przeciwnie, Warszawa jest wymagającym, ale i konstruktywnym partnerem”. Sekretarz stanu omawia w tekście dużą rolę Polski przy negocjacjach UE z rządem Marka Rutte w sprawie uratowania umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina.

 

Wiceminister Szymański podkreśla, że ostatecznie szefowie rządów stwierdzili w swej decyzji jedynie oczywisty fakt, że umowa nie przyznaje statusu kandydata ani nie stwarza obowiązku przyznania takiego statusu Ukrainie w przyszłości. „W konkluzjach Rada Europejska potwierdza przywiązanie do prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej Ukrainy, a także wskazuje na geopolityczną wagę współpracy regionalnej”.

 

Jak pisze wiceminister Szymański, konkluzje Rady wspierają też proces znoszenia wiz dla Ukraińców. „Przy tej samej okazji przedłużyliśmy sankcje wobec Rosji. W samej decyzji mowa jest o bliskich i trwałych stosunkach Ukrainy z UE”.

 

Sekretarz stanu w MSZ wskazuje, że „dziś jest czas na budowanie na Ukrainie sprawnego państwa, więzów społecznych z Zachodem i wydolnej gospodarki. W tej sprawie umowa stowarzyszeniowa stwarza wymierne szanse”. Konrad Szymański przyznaje, że będzie to trudna droga, którą Ukraina przebywa w skrajnie niekorzystnych warunkach. „Polska przypomina o tym czasem zbyt wymagającym europejskim partnerom. Jednak upadek tej umowy oznaczałby prawdziwy cios dla tych procesów na długie lata” – podsumowuje wiceminister.

 

Źródło: Rzeczpospolita

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych