close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 9 marca 2017

  - Jesteśmy otwarci na konstruktywną współpracę i podejmujemy działania na rzecz przełamania impasu, w którym się znaleźliśmy – mówił minister Witold Waszczykowski podczas uroczystego wręczenia nominacji członkom polskiej części Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych.

  Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych został prof. Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Członkowie grupy, która po ponad dwóch latach przerwy wznowiła prace w zmienionym składzie, to wybitni badacze i eksperci, znawcy Rosji i tematyki wschodniej.

   

   

  Minister Witold Waszczykowski zaznaczył, że celem jej prac ma być wypracowanie klarownej wizji działania i programu zaakceptowanego przez obie strony: Polskę i Rosję. – Z nadzieją oczekujemy na pierwsze wspólne spotkanie części polskiej i rosyjskiej – powiedział szef MSZ.

   

  - Dostrzegamy potrzebę dialogu społecznego, rozwoju kontaktów międzyludzkich, współpracy kulturalnej i odbudowy dwustronnych relacji gospodarczych z naszym rosyjskim sąsiadem –podkreślił – Rosja i Polska są sąsiadami i merytoryczny, przełamujący stereotypy dialog leży w naszym wspólnym interesie - mówił. Zadeklarował także, że mimo trudnej sytuacji Polska jest otwarta na konstruktywną współpracę.

   

  Szef polskiego MSZ zauważył równocześnie, że grupa wznawia działania w sytuacji, w której polityka zagraniczna Rosji zmierza do „przebudowy światowego porządku”. – Dzieje się to często z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego – podkreślił minister Waszczykowski. Zaznaczył także, że „sprawy trudne to nie tylko przeszłość. To przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość” i wyraził nadzieję, iż „wzajemne kontakty nowych pokoleń inteligencji polskiej i rosyjskiej pozwolą wypracować możliwy do zaakceptowania dla obu stron modus vivendi”.

   

  Profesor Filipowicz podkreślił z kolei, że w dialogu z Rosją trzeba „szukać sposobów rozmowy, wolnej od stereotypowych oskarżeń i opartej na zasadzie wzajemnej empatii”. – Dobrze też pamiętać, że Rosji nie należy redukować do wymiaru polityki jej władz – zaznaczył. Przypomniał również, że kilka tygodni wcześniej pracę rozpoczęła analogiczna grupa polsko-ukraińska: - Musimy pamiętać, że rozmowa z Rosją nie może odbywać się kosztem rozmowy z Ukrainą – dodał.

   

  W uroczystości wzięli także udział m.in.: ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew i ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak, ministrowie Jarosław Sellin z MKiDN i Jakub Skiba z MSWiA, senator Marek Rocki i poseł Robert Tyszkiewicz.

   

  Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, powołana w 2002 roku, ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Ostatnie posiedzenie Grupy miało miejsce 16 listopada 2013 r. w Kaliningradzie.

   

  Podczas obrad 9 i 10 marca członkowie reaktywowanej grupy ustalą plan działań na 2017 rok oraz agendę rozmów ze stroną rosyjską.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Członkowie Polsko-Rosyjskiej grupy do Spraw Trudnych

   

  1. Prof. Mirosław Filipowicz – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współprzewodniczący Grupy
  2. Prof. dr hab. Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  3. Dr Adam Eberhardt – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
  4. Dr Andrzej Grajewski – publicysta katolicki, historyk
  5. Ks. Leszek Kryża – dyrektora Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
  6. Prof. dr hab. Jerzy Menkes – kierownik katedry prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej
  7. Prof. Grzegorz Motyka – dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN
  8. Prof. dr hab. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński i Instytut Historii PAN, członek Kolegium IPN
  9. Ks. prof. dr hab. Henryk Paprocki – teolog prawosławny
  10. Dr Adam Pomorski – tłumacz i znawca literatury rosyjskiej
  11. Dr Marek Radziwon – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  12. Prof. Rafał Wnuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  13. Prof. dr hab. Mariusz Wołos – prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  14. Dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
  15. Ernest Wyciszkiewicz – dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: