close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 29 kwietnia 2014

  Potrafiliśmy bardzo dobrze wykorzystać szanse związane z członkostwem w Unii - wynika jednoznacznie z przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych analizy „Polskie 10 lat w Unii", zaprezentowanej 29 kwietnia przez premiera Donalda Tuska oraz ministra Radosława Sikorskiego.

  Polska ewoluowała z kraju patrzącego na Unię przez pryzmat interesów narodowych w państwo w coraz większym stopniu biorące odpowiedzialność za losy projektu europejskiego. Wzrósł prestiż międzynarodowy Polski, która stała się ważną częścią unijnego centrum decyzyjnego, cieszy się poważaniem wśród innych krajów i ma reputację kraju przewidywalnego, odpowiedzialnego i skutecznie zabiegającego w Brukseli o własne interesy.

   

   

  Polskie członkostwo w UE miało pozytywny wpływ na wyniki gospodarcze naszego kraju. W ciągu dekady w Polsce nastąpiła wyraźna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych. Nie wszystkie sprawy zakończyły się pełnym sukcesem, ale bez wątpienia bilans 10 lat członkostwa Polski w UE jest pozytywny.

   

   

  Analiza obecności Polski w UE pokazuje, że potrafiliśmy umiejętnie wykorzystać członkostwo dla skutecznej realizacji strategicznych interesów narodowych, np. przy znacznych cięciach w wieloletnim budżecie UE Polsce udało się wynegocjować jeszcze większe środki niż dotychczas.

   

   

  Polska nabrała umiejętności oddziaływania i kształtowania „świata UE” zgodnie ze swoimi interesami i potrzebami. Wspieraliśmy ideę rynku wewnętrznego, wiedząc, że unijny rynek to motor wzrostu Europy, ale polska gospodarka czerpie z niego najwięcej korzyści. Aktywnie uczestniczyliśmy w najważniejszych debatach UE, wychodząc z inicjatywami oraz biorąc odpowiedzialność za kierunek rozwoju UE. Dobrym przykładem jest udział w debacie o reformie strefy euro motywowany założeniem, że w przyszłości będziemy uczestnikiem tego projektu.

   

  Potrafiliśmy także wejść w europejską grę zarówno jeśli chodzi o agendę pozytywną, jak i negatywną. Z jednej strony Polska skutecznie inwestowała w politykę energetyczną UE dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Proces ten trwa nadal i nabiera geostrategicznej perspektywy wraz z kryzysem na Ukrainie i europejską odpowiedzią w postaci koncepcji unii energetycznej. Z drugiej strony, potrafiliśmy przekonać Komisję Europejską do nieprzedkładania inicjatyw legislacyjnych nieodpowiadających naszym interesom (np. sprawa gazu łupkowego).

   

   

  Członkostwo w Unii Europejskiej miało doniosły wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Polska najlepiej wykorzystała szanse stwarzane przez członkostwo spośród państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Staliśmy się liderem wzrostu gospodarczego osiągając najlepsze wyniki nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE i to w czasach kryzysu gospodarczego: po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,8%).

   

   

  Szybsze tempo rozwoju w porównaniu z innymi państwami sprawiło, że Polska osiągnęła dwie trzecie średniego poziomu rozwoju gospodarczego UE. Zdecydowanie spadło bezrobocie i skala ubóstwa. Zastrzyk finansowy w postaci funduszy unijnych pozwolił na wzrost nakładów inwestycyjnych, głębokie zmiany strukturalne i przyspieszenie tempa modernizacji kraju.

   

   

  W pełni wykorzystaliśmy szanse, które oferuje rynek wewnętrzny UE, poprawiając saldo handlowe w wymianie z krajami członkowskimi. Polska podwyższyła także swoje notowania w rankingach konkurencyjności czy międzynarodowych ocenach wiarygodności finansowej.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Prezentacja "Polskie 10 lat w Unii"

   

  Raport "Polskie 10 lat w #UE"

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: