close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WIADOMOŚCI

 • 30 czerwca 2017

  - 15 lat po jego utworzeniu i po podpisaniu przez 138 państw, Haski Kodeks Postępowania przeciwko proliferacji rakiet balistycznych pozostaje jedynym wielostronnym instrumentem ustanawiającym normy przeciwko rozprzestrzenianiu rakiet balistycznych – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki podczas spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego.

  Wiceszef polskiego MSZ przedstawił informację na temat ostatnich działań Polski w dziedzinie rozbrojenia i nieproliferacji broni masowego rażenia.


  - Rozprzestrzenianie rakiet balistycznych, zwłaszcza tych, które są w stanie dostarczyć broń masowego rażenia, nadal stanowi poważne wyzwanie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa – podkreślił wiceminister i odnotował objęcie przez Polskę przewodnictwa Haskiego Kodeksu Postępowania przeciwko proliferacji rakiet balistycznych (HCoC), ustanawiającego środki przejrzystości i budowy zaufania w zakresie proliferacji rakietowej.

   


  Priorytetami polskiego przewodnictwa w HCoC w latach 2017-2018 będą: poprawa implementacji postanowień Kodeksu, jego dalsza uniwersalizacja, wzmocnienie współpracy między Kodeksem a systemem ONZ oraz upowszechnienie wiedzy o HCoC wśród szerszej opinii publicznej.


  Polska objęła także przewodnictwo Drugiego Komitetu Przygotowawczego do Konferencji Przeglądowej Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), który odbędzie się w 2018 r. NPT od prawie 50 lat stanowi kluczowy element systemu nieproliferacji broni jądrowej i jest traktatem mającym istotną rolę w utrzymaniu równowagi strategicznej na świecie. W okresie polskiego przewodnictwa zamierzamy zachęcać państwa do otwartego dialogu na temat wyzwań dla reżimu nieproliferacji jądrowej oraz działać na rzecz budowania porozumienia między państwami w perspektywie Konferencji Przeglądowej Traktatu w 2020 r.


  - Objęcie przez Polskę tych odpowiedzialnych funkcji świadczy o zaufaniu do naszego kraju, jako aktywnego i wiarygodnego uczestnika globalnego systemu nieproliferacji – zaznaczył wiceminister Cichocki. - Wraz z niestałym członkostwem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ stanowi to wkład Polski w umacnianie światowego pokoju i bezpieczeństwa – dodał.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: