close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło adres e-mailowy, na który można przekazywać informacje o podejrzeniu korupcji w ministerstwie lub placówkach zagranicznych.

  Informacje prosimy przesyłać na adres e-mailowy: antykorupcja@msz.gov.pl


  Wszelkie sygnały będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku potwierdzenia się otrzymanych informacji sprawa będzie załatwiana zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami MSZ.


  Korupcją jest czyn polegający na:

   

  1. obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
  2. żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
  3. przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez osobę pełniącą funkcję publiczną, skutkujący wystąpieniem szkody dla interesu publicznego lub prywatnego, popełnione w celu osiągnięcia  jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby.

   

  Jednocześnie informujemy, że skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania ministerstwa i placówek zagranicznych, które nie dotyczą korupcji, należy przesyłać na adres skargi.wnioski@msz.gov.pl.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: