close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • REFERATY

 • 5 maja 2014

  Wzorcowa rola sektora publicznego w promowaniu efektywności energetycznej

  Dr inż. Roman Babut - Doradca ds. międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja budownictwo przemysłowe (1973); doktor nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa (1985); aktywność zawodowa: praca naukowa w zakresie struktury i właściwości betonów z uzbrojeniem włóknistym w IPPT PAN (1973-1985), Kierownik Laboratorium Badań i Modelowania Budynków Energooszczędnych IPPT PAN (1986-1995), Dyrektor ds. Programów Międzynarodowych i Unii Europejskiej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (1995-2003), Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (2003-2007), Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. utworzenia Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych (2007-2009), Doradca ds. międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (od 2012).

   

  Społeczeństwa w krajach o rozwiniętej demokracji aktywnie wykorzystują możliwości pozarządowego działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju od kilku dekad. Ale można uznać, że dopiero w okresie dwóch ostatnich dekad XX wieku podjęto świadome działania na rzecz poszanowania energii. Działania te były związane bardziej z ochroną środowiska – ograniczaniem emisji CO2, niż zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego państw. Polska znalazła się na tej drodze z ponad dwudziestoletnim opóźnieniem, dopiero w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Prymusem w obszarze poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej była i jest Japonia. Radykalne działania i regulacje energetyczne zostały wymuszone na rządach i przedsiębiorstwach w Japonii kolejnymi światowymi kryzysami energetycznymi oraz na rynkach finansowych. W Europie, tworzono w międzyczasie wyspecjalizowane agencje rządowe działające na rzecz ograniczania zużycia energii głównie w sektorze komunalnym oraz przemyśle, a także powstało bardzo wiele firm konsultingowych oraz organizacji pozarządowych – uruchomiono olbrzymie wspomagające środki finansowe oraz techniczne. Nie należy ukrywać, że to właśnie organizacje pozarządowe i profesjonalne wymuszały na instytucjach rządowych uruchamianie finansowania i programów dla poprawy efektywności energetycznej. I mimo, że w bardzo wielu krajach instytucje rządowe spełniają misję publiczną w tym zakresie, to one same często pozostają w tyle, bądź to z nieefektywną infrastrukturą lub zasobami ludzkimi niespełniającymi oczekiwania społeczne. Komisja Europejska od wielu lat dostrzegała niedostatki działań i stanu sektora publicznego wśród Państw Członkowskich, na szczeblach centralnych oraz lokalnych. W 2006 roku, KE ogłosiła Dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. W Artykule 5 Dyrektywy zapisano jednoznacznie, że to właśnie sektor publiczny każdego z Krajów Członkowskich ma odgrywać wzorcową rolę w dziedzinie wdrażania polityki i programów Efektywności Energetycznej. Dopiero, w 5 lat później Sejm przyjął Ustawę o efektywności energetycznej z 15.04.2011 r., w której określił obowiązki wzorcowych działań Jednostek Sektora Publicznego (JSP). W wystąpieniu przedstawione będzie kilka aspektów rozumienia i realizacji tej wzorcowej roli przez JSP w obszarze poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: