close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • REFERATY

 • 5 maja 2014

  Etapy i problemy procesu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu zieleni przy obiektach użyteczności publicznej

  Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, specjalizująca się w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu technologicznego, ekonomicznego i bezpieczeństwa. Czynny zawodowo architekt krajobrazu i kosztorysant. Ekspert w zakresie diagnostyki drzew, autorka wizualnej metody oceny drzew zagrażających bezpieczeństwu (WID-metody 2006). Autorka licznych ekspertyz, artykułów i monografii z dziedziny urządzania, pielęgnowania terenów zieleni oraz zarządzania drzewostanem miejskim.

   

  Przy obiektach użyteczności publicznej szatę roślinną kształtuje się świadomie, zgodnie z oczekiwaniami i specyfiką percepcyjną człowieka oraz funkcją i rangą miejsca. W przeciwieństwie do trwałych elementów architektury, w przypadku roślin mamy do czynienia z układem zmiennym w czasie i przestrzeni, osiągającym dojrzałość dopiero w kilka lat po jego założeniu. W przeciwieństwie do naturalnych układów roślinnych, spontanicznie odnawiających się i podlegających przemianom związanym z procesem sukcesji, w ogrodach mamy do czynienia z tworem sztucznym. W zależności od stopnia sztuczności układu konieczne jest więc wieloletnie utrzymywanie, a często nawet doprowadzenie pierwotnie utworzonej kompozycji roślinnej do oczekiwanej formy poprzez intensywne i specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne. Główną przyczyną niepowodzeń inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni jest brak powiązania między poszczególnymi etapami inwestycji, tj. zamysłem projektowym, etapem realizacji i utrzymania ukształtowanych struktur roślinnych.

  Niniejszy referat ma na celu wskazanie najistotniejszych błędów na poszczególnych etapach inwestycji. Dużo uwagi poświęcono roli projektanta w procesie inwestycyjnym oraz problemowi utrzymania roślin (intensywności i zakresowi pielęgnacji oraz kompetencji wykonawców), co powinno stanowić wyznacznik sposobu zagospodarowania przestrzeni. Omówione zostaną rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, uwzględniające możliwości finansowe i techniczne administratora terenu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: