close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • NAGRODA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

 •  

  W 2103 roku ustanowiona została Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. J. Warchałowskiego. Nagroda przyznawana jest studentom uczelni wyższych, którzy przedstawią najciekawsze koncepcje wg. zadawanych każdorazowo przez MSZ tematów z zakresu wyglądu fasad, aranżacji wnętrz i ogrodów polskich placówek dyplomatycznych oraz budynków MSZ. Celem nagrody jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania promocją polskiej sztuki poprzez kształtowanie wizerunku polskich placówek zagranicznych i obiektów MSZ w Warszawie.

   

   

  Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego przyznano w 2013 r. dwukrotnie: za najlepszą koncepcję rewitalizacji fasady Ambasady RP w Kijowie oraz za najlepszą koncepcję dzieła sztuki wyrażającego misję MSZ Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć. Poprzez Nagrodę chcemy promować współczesną sztukę polską oraz rodzimą myśl twórczą, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia projektantów. Wskazujemy tym samym nowe kierunki myślenia o kształcie placówek dyplomatycznych i przestrzeni dedykowanych służbie zagranicznej.

   

  Podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w Krakowie w dniu 16 maja 2014 r. rozstrzygnięta zostanie trzecia edycja Nagrody. Oceniane prace zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia przez MSZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji wnętrz foyer Ambasady RP w New Delhi. Tematem prac jest hasło „Wspólnota demokracji – wspólnota wolności” . Uczestnicy zostali postawieni przed twórczym i koncepcyjnym zadaniem wykreowania przestrzeni, która stanie się wizytówką Rzeczypospolitej Polskiej. Przebudowa wejść ma służyć pokazaniu nowoczesnego, przyjaznego oblicza współczesnej Polski: demokratycznego kraju po udanej transformacji systemowej, gospodarczej i politycznej. Przestrzeń recepcyjna ma być przede wszystkim wygodna i otwarta dla gości Ambasady.

   

  Prace zgłoszone do konkursu i zakwalifikowane do Nagrody będą prezentowane w ramach wystaw pokonkursowych:

   

  • w trakcie II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ – Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12, w dniu 16.05.2014.
  • w  Galerii Architektury SARP w Krakowie, Plac Szczepański 6, w terminie 20.05-26.05.2014.

  Najlepsza praca zdobędzie I-szą Nagrodę w wysokości w wysokości 10.000 pln. Nagroda dla drugiej najlepszej pracy wyniesie 5.000 pln.

  Komitet Nagrody składa się z wybitnych przedstawicieli świata architektury oraz dyplomatów i specjalistów MSZ. Komitetowi przewodniczy Tomasz Łukaszuk Dyrektor Biura Infrastruktury MSZ, wiceprzewodniczącym jest Włodzimierz Mucha - Wiceprezes ds. twórczości, Pierwszy Wiceprezes SARP. W skład Komitetu Nagrody wchodzą: Krzysztof Augustin - Pełnomocnik Ministra ds. estetyki wnętrz budynków MSZ , prof. Witold Cęckiewicz i arch. Stanisław Deńko – sędziowie SARP, twórcy projektu Ambasady RP w New Delhi, Krzysztof Gawroński – naczelnik w MSZ, Henryk Łaguna – sędzia SARP, dr Krzysztof Olendzki – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury MSZ, dr inż. arch. Karolina Pacholewicz – SARP, dr inż. arch. Maciej Skaza - sędzia referent SARP.

   

  W najbliższym czasie zostanie również przyznana Nagroda im. J. Warchałowskiego w dwóch kategoriach: architektura krajobrazu oraz projekt artystyczny. Tematem konkursów, które wyłonią prace oceniane przez Komitety Nagrody jest, analogicznie do nagrody w dziedzinie architektury, hasło „Wspólnota demokracji – wspólnota wolności”.

   

  W pierwszej kategorii prace zostaną wyłonione w wyniku konkursu na koncepcję zagospodarowania patio gmachu głównego MSZ przy Al. J. Ch. Szucha 23. Wydarzenie to jest przedsięwzięciem kierowanym do studentów 3 roku studiów stacjonarnych na kierunku architektura krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Celem organizacji konkursu i wystawy jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań projektowych w zakresie kreowania przestrzeni towarzyszących wysokiej rangi obiektom użyteczności publicznej.

   

  W drugiej kategorii MSZ wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie organizuje konkurs na projekt artystyczny widziany oczami młodych artystów przeznaczony do ekspozycji w przestrzeni polskiej placówki dyplomatycznej. 

   

  Wydarzenie to jest przedsięwzięciem poświęconym młodej sztuce i skierowanym do studentów 3, 4 i 5 roku studiów jednolitych magisterskich bądź 3 roku studiów I stopnia  i 1 oraz 2 roku studiów  II stopnia  ASP w Warszawie i ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

  Celem organizacji konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych młodych, polskich twórców i wskazanie w różnorodnych dyscyplinach najbardziej wyróżniających się artystów, a także prezentacja polskiej twórczości, która – mamy taką nadzieję – wygeneruje nowe narracje i artystyczne interwencje w przestrzeni służby zagranicznej. 

   

  Poniżej zaprezentowano prace nagrodzone w II edycji konkursu, która została rozstrzygnięta 15 listopada 2013 r. podczas obchodów Dnia Służby Zagranicznej:

   

  • nagroda I stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt rzeźby  „Przenikanie” Pani  Ewy Nowak;
  • nagroda II stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt instalacji przestrzennej „Mrowisko” Pani Marty Lissowskiej;
  • nagroda III stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt instalacji przestrzennej "RA" jest Pani Kamy Wybieralskiej .

  Wyróżnienia otrzymali:

   

  • Pani Nina Woroniecka i Pani Julia Procka za pracę "Instalacja świetlna";
  • Pan Jan Almonkari za projekt instalacji „Mapa świata”.

   

  Nagroda I stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt rzeźby „Przenikanie” Pani Ewy Nowak
  Nagroda II stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt instalacji przestrzennej „Mrowisko” Pani Marty Lissowskiej
  Nagroda III stopnia Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego za projekt instalacji przestrzennej "RA" jest Pani Kamy Wybieralskiej
  
Wyróżnienie: Pani Nina Woroniecka i Pani Julia Procka za pracę "Instalacja świetlna"
  Wyróżnienie: Pan Jan Almonkari za projekt instalacji „Mapa świata”.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: