close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • III EDYCJA KONKURSU IM. JERZEGO WARCHAŁOWSKIEGO

 • Podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w Krakowie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w dniu 16 maja 2014 przyznana została po raz trzeci Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

   

  Oceniane prace wyłoniono w wyniku przeprowadzenia przez MSZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji wnętrz foyer Ambasady RP w New Delhi. Tematem prac jest hasło „Wspólnota demokracji – wspólnota wolności”. Uczestnicy zostali postawieni przed twórczym i koncepcyjnym zadaniem wykreowania przestrzeni, która stanie się wizytówką Rzeczypospolitej Polskiej. Przebudowa wejść ma służyć pokazaniu nowoczesnego, przyjaznego oblicza współczesnej Polski: demokratycznego kraju po udanej transformacji systemowej, gospodarczej i politycznej. Przestrzeń recepcyjna ma być przede wszystkim wygodna i otwarta dla gości Ambasady.

   

   I nagrodę i 10 000 PLN otrzymał zespół: Katarzyna Leśniewska i Katarzyna Toczyńska (Uniwersytet Artystyczny, Poznań).

  Pierwszą nagrodę przyznano za wyjątkowe możliwości przestrzennych rozwiązań całego wnętrza hallu wejściowego z uwzględnieniem uwarunkowań istniejącej struktury. Walorem pracy jest prostota w kształtowaniu przestrzeni, stwarzająca szanse dla wzbogacenia wizualnego odbioru odpowiednio przemyślanym akcentami plastycznymi, zgodnymi z ideą przekazu charakteru polskiej ambasady w New Delhi.

   

   

   

   

  II nagrodę i 5 000 PLN otrzymała Agata Cieśnik (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk).

  Druga nagrodę przyznano za próbę radykalnego, demokratycznego potraktowania całej przestrzeni hallu wejściowego. Zaprojektowano nową aranżację foyer, gdzie część biurową potraktowano jako otwarty „mebel” organizujący wnętrze. Nie odnosząc się szczegółowo do konkretnych rozwiązań przestrzenno–materiałowych, Komitet Nagrody wysoko ocenił bezkompromisowość koncepcji mogącej wnieść nową jakość przestrzeni foyer ambasady polskiej w New Delhi.

   

   

   

   

  Równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymały zespoły:

   

  Zuzanna Dziedzic i Justyna Hys (Politechnika Krakowska).

  Wyróżnienie przyznano za konsekwencję w realizacji przyjętej idei projektowej, spójność w doborze użytych materiałów oraz elementów wyposażenia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jednorodnym stylistycznie wnętrzu, w którym redukcja formy staje się tłem i równocześnie podstawą do dalszych poszukiwań.

   

   

   

   

  Mateusz Jaworski (Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice) i Marzena Piwowar (Politechnika Śląska, Gliwice).

  Wyróżnienie przyznano za odwagę w twórczym poszukiwaniu alternatywnych kształtów utrwalonych symboli oraz nowych – tych, jeszcze nieodkrytych, a także wykorzystanie nowoczesnych mediów do kreowania zmieniającego się nieustannie „kalejdoskopu wolności”.

   

   

   

   

  Nagrody wyłonił Komitet Nagrody składający się z wybitnych przedstawicieli świata architektury oraz dyplomatów i specjalistów MSZ:

   

  Tomasz Łukaszuk Dyrektor Biura Infrastruktury MSZ – Przewodniczący Komitetu;

  arch. Włodzimierz Mucha – Wiceprezes ds. twórczości ZG SARP, KSK SARP Warszawa – Wiceprzewodniczący Komitetu;

  Krzysztof Augustin – Pełnomocnik Ministra ds. estetyki wnętrz budynków MSZ;

  prof. arch. Witold Cęckiewicz i arch. Stanisław Deńko – SARP Kraków, Twórcy projektu Ambasady RP w New Delhi;

  Krzysztof Gawroński – naczelnik w Biurze Infrastruktury MSZ;

  arch. Henryk Łaguna – KSK SARP Warszawa;

  dr Krzysztof Olendzki – Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury MSZ;

  dr arch. Maciej Skaza – KSK SARP Kraków – Sędzia referent;

  dr arch. Karolina Pacholewicz – SARP Kraków;

  Oskar Majda – Biuro Infrastruktury MSZ – Sekretarz.

   

  Wystawa prac w Galerii Architektury SARP przy Placu Szczepańskim 6 trwała do 26 maja 2014.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: