close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA SCHENGEN

 • Przeznaczenie wiz Schengen

   

  W celu odbycia krótkoterminowej podróży do Polski z wizytą służbową (biznesową), turystyczną, prywatną lub inną, należy złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy krótkoterminowej, która jest wizą Schengen pozwalającą na pobyt w Polsce, jak również w państwach układu Schengen, w okresie do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.


  Do państw układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry,  Włochy.

   

  Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty.

   

   

  Wzór wypełnionej naklejki wizowej

   

   

   

  Wiza Schengen a prawo wjazdu do strefy Schengen

   

  Informujemy, iż zgodnie z artykułem 47 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. Ostateczna decyzja o prawie wjazdu do strefy Schengen należy nie do urzędu konsularnego, lecz właściwej Straży Granicznej. W szczególności informujemy, iż posiadacz wizy może zawsze zostać poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dokumentów dotyczących celu podróży oraz dowodów, że spełnia warunki wjazdu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: