close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA KRAJOWA

 • Aby otrzymać wizę krajową (wizę typu „D"), uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż tydzień przed zaplanowaną podróżą.

   

   

  Dokumenty potwierdzające cel podróży:

   

  A. osoby posiadające Kartę Polaka:

   

  - oryginał i kopia Karty Polaka

   

   

  B. wniosek o wydanie wizy na cele pracy w Polsce należy złożyć po uprzednim uzyskaniu przez cudzoziemca od pracodawcy w Polsce:

   

  - oryginału zezwolenia na zatrudnienie w RP wystawionego przez wojewodę,

  lub

  -  oryginału rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

   

  UWAGA: Wiza do pracy wydana przez polski konsulat uprawnia do pracy wyłącznie na terytorium RP.

   

   

  C. osoby udające się w celu nauki przedstawiają:

   

  - oryginał i kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie do szkoły,

  - w przypadku nauki w trybie odpłatnym, dokument potwierdzający dokonanie opłaty (np. wyciąg z konta, dowód wpłaty lub przelewu, potwierdzenie ze szkoły),

  - dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, np. wyciąg z banku za okres 3 miesięcy,

  - pismo sponsorskie (w swobodnej formie, nie istnieje formularz ani wzór takiego pisma), dokument potwierdzający pokrewieństwo i wyciąg z banku za 3 miesiące lub zaświadczenie z pracy sponsora - w przypadku, gdy środki finansowe gwarantuje jeden z rodziców (sponsor nauki) .

   

   

  Szczegółowy wykaz dokumentów koniecznych do aplikowania o wizę krajową znajduje się w zakładce DOKUMENTY WYMAGANE W CELU UZYSKANIA WIZY oraz FORMULARZE WNIOSKÓW WIZOWYCH.

   

  Informacje o opłatach za złożenie wniosku o wizę krajową dostępne są w zakładce: OPŁATY WIZOWE.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: