close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CZŁONKOWIE RODZIN OBYWATELI UE

 • Uproszczona procedura wizowa dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny - obywatel UE lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez oczekiwania wynikającego z faktu rejestracji.

   

  Z uproszczonej procedury, na równi z członkami obywateli UE, korzystają obywatele Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii.

   

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

   

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  - wniosek wizowy (wypełniony w systemie e-Konsulat), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  - ważny paszport,

  - ksero wszystkich stron paszportu, zawierających stemple,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączenia do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE),

  - dowód ubezpieczenia medycznego na okres ważności wizy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: