close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AMBASADY RP W FR

  • 20 października 2016

    W ramach zamówienia publicznego w dniu  05 października  2016 r. podpisano umowę z firmą BUSPRESTIGE PREMIUM Sp. Z o.o. Sp.k.  na dostawę i adaptację samochodu VW Crafter na potrzeby Ambasady RP w Moskwie.

    Wykonawca został wyłoniony w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: