close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SYSTEM INFORMACJI WIZOWEJ

 • 24 kwietnia 2015

  Od 23 czerwca 2015 r. w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku uruchomiony zostanie system informacji wizowej (ang. Visa Information System – VIS).

   

  Jest to system informatyczny, który pozwala państwom strefy Schengen na wymianę informacji wizowych.

   

  Głównym celem VIS jest uproszczenie procesu wydawania wiz, przyśpieszenie kontroli granicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno państw strefy Schengen, jak i osób ubiegających się o wizę.

   

  VIS działa dzięki połączeniu centralnej bazy danych systemu z urzędami konsularnymi państw strefy Schengen oraz punktami kontroli granicznej.

   

  Główne zmiany w procedurze aplikowania o wizę od 23 czerwca 2015 r.:

   

  • Osoby po raz pierwszy ubiegające się o wizę po wprowadzeniu VIS będą zobowiązane do osobistego stawiennictwa w urzędzie konsularnym  w celu pobrania danych biometrycznych – wszystkich odcisków palców oraz zdjęcia.
  • Skany odcisków palców będą przechowywane w systemie przez 59 kolejnych miesięcy w celu ponownego wykorzystania przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków wizowych.
  • Bezpośrednio na granicy, służby graniczne będą mogły zweryfikować tożsamość osób wjeżdżających do strefy Schengen dzięki informacjom wprowadzonym do systemu.

  Z obowiązku składania odcisków palców zwalnia się następujące kategorie osób ubiegających się o wizę (Art. 13 pkt. 7 Kodeksu wizowego):

   

  • Dzieci poniżej 12 roku życia.
  • Osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

  Jeżeli można pobrać odciski palców w liczbie mniejszej niż 10, to należy pobrać ich tyle, ile jest możliwe. Przy chwilowej niemożności pobrania odcisków palców od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, aby złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym.

   

  • Przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów oraz członkowie ich oficjalnych delegacji, gdy są zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.
  • Monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.

  Więcej informacji o VIS można otrzymać na stronie Komisji Europejskiej:

   

  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14517_pl.htm

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: