close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY WIZOWE

 • Opłaty Wizowe

   

  Wizy Schengen

   

  Zgodnie z artykułem 16 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009, str. 1) podstawowa opłata wizowa wynosi 60 EUR.

   

  Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 35 EUR.

   

  Uwaga:

   

  W odniesieniu do obywateli Białorusi i Federacji Rosyjskiej należących do kategorii wiekowej 6-12, którzy składają wnioski wizowe w polskich urzędach konsularnych lub PPWW na terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej, opłata wizowa została decyzją władz polskich zniesiona.

   

  Odrębne zasady wydawania wiz oraz uiszczania opłat za wizy krótkoterminowe (Schengen) dotyczą obywateli państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz:  

  Albania, weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

  Armenia, weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

  Azerbejdżan, weszła w życie 1 września 2014 r. 

  Bośnia i Hercegowina, weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

  Czarnogóra, weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM), weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

  Gruzja, weszła w życie 1 marca 2011 r.

  Mołdowa, aktualna wersja weszła w życie 1 lipca 2013 r. 

  Republika Zielonego Przylądka, weszła w życie 1 grudnia 2014 r.

  Rosja, weszła w życie 1 czerwca 2007 r.

  Serbia, weszła w życie 1 stycznia 2008 r.

  Ukraina, aktualna wersja weszła w życie 1 lipca 2013 r.  

  Chińska Republika Ludowa, umową ułatwiająca wydawanie wiz zorganizowanym grupom turystów (Porozumienie ADS z 2004 r.)

   

   

   

  Wizy Krajowe

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych podstawowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wynosi 60 EUR.

  Uwaga:

   

  Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 22 grudnia 2015 r. ws. obniżonych opłat konsularnych, obywatele Białorusi wnioskujących o wizę krajową na terytorium RB są zwolnieni z opłaty wizowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Opłata wizowa może także różnić się w przypadku istnienia umów dwustronnych regulujących tę kwestię odmiennie.     

   

  W przypadku otrzymania decyzji odmownej opłata nie podlega zwrotowi.

   

   

  MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W WYDZIALE KONSULARNYM AMBASADAY  RP W MIŃSKU

   

  Uwaga:

   

  Opłatę wizową za wnioski złożone bezpośrednio w urzędzie konsularnym wnosimy w walucie EURO.

   

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA 2014 r. OPŁATY WIZOWE MOŻNA DOKONYWAĆ JEDYNIE W ODDZIAŁACH IDEA BANKU

   

  Oddziały Idea Banku w Mińsku przyjmujące opłaty wizowe:

  ul. Z. Biaduli 11, Mińsk

  godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 9.00 do 17.00

  ul. Kropotkina 84-122, Mińsk

  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00

  tel. 375(17) 237 74 29

  ul. Kirowa 1, Mińsk

  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek od 9.00 do 20.00, sobota od 10.00 do 15.00, niedziela: zamknięte

  tel. 375 (29) 675 51 24, 375 (29) 500 59 16

   

   

   

  MIEJSCE UISZCZENIA OPŁATY WIZOWEJ ZA WNIOSKI ZŁOŻONE W PPWW

  W przypadku skorzystania z usług usługodawcy zewnętrznego opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego pobierana jest w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych w trakcie jego składania. Opłata uiszczana jest jako ekwiwalent w walucie białoruskiej (BYN).       

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: