close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OGŁOSZENIA WYDZIAŁU KONSULARNEGO

 •  

  Wjazd bezwizowy na podstawie biletów lub akredytacji obowiązuje w dniach od 25 kwietnia do 31 maja 2014.  Bilet, zarówno oryginalny jak i w postaci wydruku elektronicznego, uprawnia do jednokrotnego wjazdu na teren Białorusi. Na jeden bilet może wjechać  tylko jedna osoba.  Po meczu bilet należy zachować i okazać podczas kontroli granicznej przy powrocie do kraju.  Osoby udające się na mistrzostwa świata zostały zwolnione z obowiązku posiadania ubezpieczenia medycznego podróżnych, jednakże, w celach własnego bezpieczeństwa, zaleca się jego wykupienie.

   

  W celu ułatwienia odpraw na przejściach granicznych zostaną uruchomione specjalne pasy ruchu dla kibiców. Podczas przekraczania granicy kibiców obowiązują standardowe procedury dotyczące zasad wwozu towarów, w tym także środków transportu.  Zwolnieniu z opłat celnych podlega bagaż osobisty o wartości nie przekraczającej 1500 euro i masie nie większej niż 50 kg. Bez opłat celnych wolno wwieźć na teren Białorusi do 3 litrów alkoholu (w tym piwa) i do 200 papierosów (lub do 250 gramów tytoniu).

   

  W przypadku wjazdu na Białoruś samochodem należy dopełnić procedury wwozu czasowego. Podczas odprawy celnej kibice nie będą musieli wypełniać standardowej deklaracji celnej, zamiast której otrzymają zaświadczenie potwierdzające wwóz czasowy.  Przepisy dotyczące wwozu czasowego środków transportu są niezwykle restrykcyjne i konsekwentnie przestrzegane.  Jednym z podstawowych wymogów jest zakaz udostępniania samochodu innym osobom. Kierowca, na którego zarejestrowano samochód podczas wjazdu musi opuścić wraz z samochodem terytorium Białorusi przed upływem terminu wskazanego w deklaracji celnej. W przypadku konieczności przekazania samochodu innej osobie (wypadek, zgon, pobyt w szpitalu ) w pierwszej kolejności należy uzyskać odpowiednią zgodę właściwego urzędu celnego. Nieprzestrzeganie zasad wwozu czasowego grozi konfiskatą pojazdu.

   

  W okresie od 25 kwietnia do 31 maja dla obcokrajowców zniesiony został wymóg rejestracji dokonywania opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie Biełtoll. Zwolnienie z opłat dotyczy jedynie samochodów osobowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 T oraz ciągniętych przez nie przyczep.

   

  Podczas  pobytu na Białorusi stale trzeba mieć przy sobie paszport wraz z wypełnioną kartą migracyjną i biletem na mecz. W przypadku pobytu dłuższego niż 5 dni, należy dokonać obowiązkowej rejestracji swojego pobytu (rejestracji standardowo dokonują hotele)

   

  Szczegółowe informacje o terminach meczów i zasadach zakupu biletów znajdują się na stronie http://www.iihfworlds2014.com/.

   

  W przypadku sytuacji nadzwyczajnych (zagubienia dokumentów, aresztowania)  można zwrócić się do właściwego terytorialnie polskiego urzędu konsularnego (Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny RP w Brześciu, Konsulat Generalny RP w Grodnie).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: