close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REJESTRACJA NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

 •  

  Szanowni Państwo, informujemy, że trwają zapisy na podstawie maili wysłanych

  w grudniu 2018 r.

   

  Termin nowych zapisów dla osób pełnoletnich

   zostaną podane na stronie internetowej.

   

   

   

   

  Mail musi zawierać wymienione w punktach dane:

  1. Imię i nazwisko (zgodnie z pisownią w paszporcie, łacińskimi literami);
  2. Data urodzenia;
  3. Miejsce urodzenia;
  4. Adres zameldowania (obwód, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  5. Aktualny numer telefonu;
  6. Podstawa do otrzymania Karty Polaka (kto z przodków był narodowości polskiej, rodzaj dokumentu potwierdzającego narodowość).

   

  UWAGA!

  Maile przesłane poza terminem i godzinami zapisów lub na inny adres e-mail  oraz przesłane w innej formie niż wymagana, nie będą rozpatrywane.

   

  WIELOKROTNE PRZESŁANIE TEGO SAMEGO ZGŁOSZENIA SPOWODUJE ODRZUCENIE WNIOSKU.

   

  Pracownicy konsulatu skontaktują się z Państwem pod podany numer telefonu w celu weryfikacji danych i stopnia znajomości języka polskiego.

   

  W PRZYPADKU NIE ODBIERANIA TELEFONU ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

   

   

  Zapisy na złożenie wniosku w celu:

   

  - zmiany danych posiadacza Karty Polaka,

  - wydania duplikatu Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka dla małoletnich,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które nie złożyły w terminie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które ukończyły 65 lat,

   

  odbywają się za pośrednictwem e-maila: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

   Uwaga: Zgłoszenia przesłane na inne adresy mailowe nie będą rozpatrywane

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletnich, e-mail powinien zawierać:

   

  - imię i nazwisko rodzica posiadającego Kartę Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - informację  w jakim obwodzie jest zameldowany wnioskodawca (miński, homelski, mohylewski, witebski),

  - imię i nazwisko rodzica, który nie posiada Karty Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - imię, nazwisko i wiek dziecka, na którego składany jest wniosek,

  - kontaktowy numer telefonu.

   

  Wnioski o przedłużenie Kart Polaka w związku z upływem 10 letniego terminu ważności oraz w związku z osiągnięciem pełnoletności (nie później niż na trzy miesiące przed upływem ważności KP) przyjmowane są bez zapisów w poniedziałki w godzinach 13.00 - 14.00.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: