close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 grudnia 2018

  Trzynaście najlepszych prac plastycznych, zainspirowanych polskim wierszem, wybrano do kalendarza, który zostanie wydany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku na 2019 rok. Jury konkursu przyznało także trzy wyróżnienia.

  Celem konkursu „Wiersze malowane”, organizowanego cyklicznie przez Ambasadę RP w Mińsku oraz Miński Oddział Miejski Polskiej Macierzy Szkolnej, jest popularyzowanie poezji polskiej wśród dzieci, rozwijanie wyobraźni oraz doskonalenie umiejętności plastycznych u uczniów.

  Uczestnicy konkursu samodzielnie wybrali wiersze w języku polskim z gatunku poezji dziecięcej i na ich podstawie przygotowywali prace plastyczne. Do konkursu napłynęły 102 rysunki dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego z Mińskiego Okręgu Konsularnego.  Prace nadesłano m.in. ze szkół języka polskiego w Mińsku, ośrodka nauczania języka polskiego w Stołpcach, szkółki parafialnej w Wilejce i Witebsku, szkół w Wołożynie, Brasławiu i Mozyrzu.

   

  Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku oraz nauczyciele z Polskiej Macierzy Szkolnej, nie miała prostego zadania. Ilustracje przygotowano do różnych wierszy, zarówno opowiadających o przyrodzie, porach roku, jak również o ważnych wydarzeniach, które obchodzimy co roku, czy też na przykład o zwierzętach.  Nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny, a dzieci i młodzież zastosowały różne środki wyrazu ilustrując wybrane wiersze.

  Prace plastyczne jury wybrało do kalendarza na każdy z 12 miesięcy roku oraz jedną pracę plastyczną na okładkę kalendarza na 2019 r. Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia. Poniżej publikujemy listę laureatów.

   

  Laureaci konkursu „Wiersze Malowane” w 2018 r.:

   

  OKŁADKA

  Polina Bieć, 9 lat.

   

  STYCZEŃ

  Wiera Miechanikowa, 9 lat.

   

  LUTY

  Sofia Fielkina, 11 lat


   

  MARZEC

  Alisa Sazoń, 5 lat

   

  KWIECIEŃ

  Amelia Samoszkina, 12 lat

   

  MAJ

  Anton Gusicz, 6 lat

   

  CZERWIEC

  Sofia Kuźmina, 13 lat

   

  LIPIEC

  Aleksandra Karpowicz, 10 lat

   

  SIERPIEŃ

  Krystyna Makarewicz, 12 lat

   

  WRZESIEŃ

  Agata Dziatko, 12 lat

   

  PAŹDZIERNIK

  Anna Jermakowicz, 14 lat

   

  LISTOPAD

  Radion Grygortsewicz, 10 lat

   

  GRUDZIEŃ

  Alina Pawłowska, 12 lat

   

  PRACE WYRÓŻNIONE:

  Anastasiya Shvaliova, 10 lat