close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLITYKA

 • W roku 2018 obchodzimy 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Meksykiem.

   

  Stosunki polityczne między obu krajami rozwijały się szczególnie dynamicznie w ciągu ostatnich kilku lat. Regularnie odbywające się konsultacje polityczne, na przemian w Meksyku i w Polsce (do tej pory odbyło się 11 spotkań w tej formule), świadczą o potrzebie stałego dialogu, bogactwie jego tematów i rozbudowanych relacjach dwustronnych; Meksyk jest obecnie tym partnerem w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, z którym Polska posiada najbardziej rozbudowane relacje sektorowe.

   

  Do 2017 roku wizyty dwustronne na szczeblu szefów państw i rządów były sporadyczne. Premier RP Jerzy Buzek odwiedził Meksyk w 1998 r. Z kolei prezydent Meksyku Vicente Fox odwiedził Polskę w 2004 r. Wcześniejsze wizyty na wysokim szczeblu odbyły się w 1963 r. - wizyty premiera Józefa Cyrankiewicza w Meksyku oraz prezydenta Adolfo López Mateosa w Polsce.

   

  W 2004 r. miało miejsce spotkanie prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Vicente Foxa podczas III Szczytu Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby w Guadalajarze.

   

  Intensyfikacja stosunków bilateralnych Meksyku z Polską rozpoczęła się w 2015 r. i znalazła swój wyraz w szeregu istotnych wydarzeń:

  - wizyta ministra spraw zagranicznych Meksyku J. A. Meade’a w Warszawie w kwietniu 2015 r.;

  - oficjalne przyjęcie i prezentacja w 2016 r. dokumentu „Zalecenia dot. wzmocnienia relacji Polska-Meksyk”, zawierającego opis stanu stosunków dwustronnych i zalecenia dla ich rozwoju w różnych dziedzinach: politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i akademickiej. Jest to jedyny tego typu dokument, jaki Meksyk posiada obecnie z krajem europejskim; 

  - wizyta w Meksyku p. Krzysztofa Szczerskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP (17-20 października 2016). Min. Szczerski spotkał się m.in. z wiceministrem SZ Carlosem de Icaza, przewodniczącą komisji spraw zagranicznych Senatu Gabrielą Cuevas oraz wziął udział w oficjalnej inauguracji prac Grupy Przyjaźni Meksyk-Polska w Izbie Deputowanych; 

  - X runda konsultacji polityczno-gospodarczych na szczeblu wiceministrów SZ, której przewodniczyli min. Robert Grey i min. C. de Icaza (10 listopada 2016). Strony omówiły stan stosunków dwustronnych w obszarach: politycznym, gospodarczym, kulturalnym, naukowo-technicznym oraz w zakresie bazy traktatowej. Wizyta polskiej delegacji zawierała też ważny komponent gospodarczy – spotkania z agencją promocji eksportu i inwestycji ProMexico, radą przedsiębiorców COMCE, bankiem Bancomext, meksykańskim biurem OECD;

  - ukonstytuowanie się Grupy Przyjaźni Meksyk-Polska w meksykańskiej Izbie Deputowanych (20 października 2016 r.) oraz Polsko-Meksykańskiej Grupy Parlamentarnej w Sejmie RP, pod kierownictwem p. Kazimierza Matusznego (9 marca 2017 r.);

  - udział delegacji Ministerstwa Środowiska RP pod kierownictwem wiceministra Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego w Konferencji Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej w Cancún (grudzień 2016),

  - wizyta delegacji meksykańskiej Policji Federalnej w Polsce, na zaproszenie Komendy Głównej Policji RP (29.11 – 1.12.2016).

   

  Doniosłym i historycznym wydarzeniem była wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Meksyku w dniach 22-25 kwietnia 2017 r. Była to pierwsza wizyta oficjalna prezydenta państwa polskiego w Meksyku w historii stosunków dwustronnych.

   

   

  Podczas wizyty podpisano 12 umów, w tym Wspólną Deklarację „W kierunku partnerstwa strategicznego między Meksykiem i Polską” oraz 11 porozumień sektorowych:

  1. IV Program Wykonawczy do Umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2021;
  2. Deklaracja o wzajemnej współpracy między Ministerstwem Gospodarki Meksykańskich Stanów Zjednoczonych a Ministrem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Porozumienie o współpracy w obszarze kredytów eksportowych między Bankiem Gospodarstwa Krajowego RP a meksykańskim Krajowym Bankiem Handlu Zagranicznego /Bancomext/;
  4. Porozumienie o współpracy w dziedzinie kredytowania eksportu między Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych /KUKE/ a Bancomext;
  5. Porozumienie między Meksykańską Agencją Promocji Inwestycji ProMexico a Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
  6. Porozumienie między Meksykańską Agencją Kosmiczną (AEM) a Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) o współpracy technicznej i naukowej w zakresie badania kosmosu i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych;
  7. Umowa między Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych a Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie sportu;
  8. List intencyjny między Ministerstwem Administracji Meksykańskich Stanów Zjednoczonych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie szkoleń służb policyjnych oraz służb granicznych;
  9. Porozumienie o współpracy między Meksykańską Izbą Handlu Zagranicznego, Inwestycji i Technologii (COMCE) a polską Krajową Izbą Gospodarczą (KIG);
  10. Porozumienie o partnerstwie między Zarządem Turystyki Meksyku a PTAK WARSAW EXPO w związku z Międzynarodowymi Targami Turystyki World Travel Show 2017;
  11. Porozumienie o współpracy i wymianie informacji między Państwową Agencją Prasową Meksyku Notimex i Polską Agencją Prasową PAP.

   

   

  Prezydent Duda wziął także udział w Uroczystej Sesji meksykańskiego Senatu, odbył spotkania z prezydentem miasta Meksyk i meksykańską Polonią, uroczyście zainaugurował Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w stolicy Meksyku i uczestniczył w polsko-meksykańskim forum gospodarczym z udziałem przedsiębiorców z obu państw. 

   

   

  Potwierdzeniem wzrostu zainteresowania Polski i Meksyku współpracą dwustronną była wizyta w Meksyku (12-15.09.2017) wiceministra obrony narodowej RP Wojciecha Fałkowskiego. Podczas konsultacji w meksykańskim Ministerstwie Obrony Narodowej (Sedena) omówiono perspektywy wzmocnienia współpracy wojskowej, m.in. w zakresie przemysłów obronnego i naukowego. Strona meksykańska wyraziła zainteresowanie skorzystaniem z polskich doświadczeń dot. m.in. uczestnictwa w misjach pokojowych ONZ.

   

  W dn. 14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się XI runda polsko-meksykańskich konsultacji polityczno-gospodarczych na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych. Polskiej delegacji podczas rozmów plenarnych przewodniczył sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk, natomiast meksykańskiej - podsekretarz Carlos de Icaza González. Głównym celem spotkania było omówienie działań przybliżających Polskę i Meksyk do partnerstwa strategicznego. Rozmowy dotyczyły także współpracy wielostronnej, wymiany poparć do organizacji międzynarodowych, obecnej sytuacji w Europie i Ameryce Łacińskiej oraz modernizacji Umowy Globalnej Unia Europejska-Meksyk.

   

  Na zakończenie spotkania obie strony wydały wspólny komunikat, w którym stwierdziły, że zacieśnianie relacji w różnych dziedzinach „doprowadzi w bliskiej perspektywie do tego, że Meksyk stanie się strategicznym partnerem Polski w Ameryce Łacińskiej a Polska - strategicznym partnerem Meksyku w Europie Środkowej”.        

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: