close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • CELNE

 •  

  Istnieje zakaz wwozu i wywozu wszelkich artykułów spożywczych. Meksykańskie prawo zabrania wwożenia na teren kraju produktów, które nie są specjalnie pakowane: w puszkach, próżniowe lub w szklanym naczyniu. Wieprzowina nawet właściwie zapakowana obłożona jest zakazem wwozu. Również całkowitym zakazem wywozu są objęte wszelkie rośliny i nasiona. Wwóz i wywóz zwierząt domowych możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia weterynaryjnego.

  Wwóz, posiadanie czy handel narkotykami podlegają karom pozbawienia wolności od 5 do 30 lat.

   

  DEWIZY

   

  Z dodatkowymi formalnościami liczyć muszą się także podróżni zamierzający przywieźć lub wywieźć z terenu kraju wartości dewizowe. Każdy kto przywozi lub wywozi:

   

  - złoto albo platynę dewizową (w tym np. monety bite po 1850r) albo

  - krajowe bądź zagraniczne środki pieniężne w łącznej kwocie równej lub przekraczającej 10.000 Euro zobowiązany jest fakt ten zgłosić pisemnie

   

  WOLNE OD CŁA

   

  Według meksykańskiego prawa celnego, podobnie jak w przypadku rezydentów meksykańskich, obcokrajowcowi przyjeżdżającemu do Meksyku wolno wwieźć bez deklaracji ani opłat celnych:

   

  1. rzeczy osobiste nowe, bądź używane, takie jak odzież, obuwie, przybory higieny osobistej, w ilościach odpowiednich do czasu podróży i niebudzących podejrzeń o ich handlowym przeznaczeniu;
  2. jeden aparat fotograficzny, jedna kamera video z ładowarką;
  3. dwanaście klisz do aparatu oraz taką samą liczbę kaset video;
  4. materiały fotograficzne, zdjęcia lub nagrane kasety;
  5. jedną maszyna do pisania;
  6. jeden przenośny komputer osobisty nowy, bądź używany;
  7. jeden telefon komórkowy, jeden pager;
  8. dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego;
  9. jedno radio lub radiomagnetofon;
  10. pięć płyt CD ROM, pięć płyt DVD, dwadzieścia płyt kompaktowych lub kaset magnetofonowych;
  11. pięć zabawek; książki, czasopisma i lekarstwa do użytku osobistego; w przypadku lekarstw psychotropowych z odpowiednią imienną receptą;
  12. odpowiednie opakowania do przewożenia wyżej wymienionych rzeczy;
  13. nie więcej niż dziesięć paczek papierosów, nie więcej niż dwadzieścia pięć cygar lub dwieście gramów tytoniu oraz maksymalnie trzy litry dowolnych napojów alkoholowych na osobę i sześć litrów wina.  
  14. jedną lornetkę
  15. jeden instrument muzyczny
  16. jeden namiot wraz ze sprzętem obozowo-kempingowym
  17. deskę surfingową z lub bez żagla.

  Oprócz wyżej wymienionych artykułów, zarówno meksykańscy rezydenci jak i obcokrajowcy są zwolnieni od cła przy wwożeniu do Meksyku wszelkich towarów w ilościach niebudzących podejrzeń o ich handlowym przeznaczeniu, a których wartość nie przekracza równowartości 300 USD w przypadku wjazdu drogą lotniczą lub morską oraz równowartości 50 USD w przypadku wjazdu drogą lądową. Klauzula powyższa nie obejmuje papierosów, cygar, tytoniu ani napojów alkoholowych.

   

  Obcokrajowcy przyjeżdżający do Meksyku własnym środkiem lokomocji, w tym jachtami oraz samochodami kempingowymi, podlegają specjalnym przepisom celnym oraz zwolnieniom z opłat, dostępnym w odpowiednim urzędzie celnym.

   

  • wypełnienie formularza deklaracji celnej jest obowiązkowe
  • w przypadku podróżowania z rodziną, wystarczy jedna deklaracja celna dla wszystkich, przy czym towary niepodlegające ocleniu przeliczane są niezależnie na każdego członka rodziny
  • można wwieźć towary osobiste, których wartość przewyższa wcześniej podane sumy 300 USD i 50 USD, lecz nie przekracza równowartości 1000 USD (nie wliczając w tą sumę osobistego sprzętu elektronicznego), natomiast łączna wartość ze wszystkimi pozostałymi przedmiotami nie przekracza 4000 USD, opłacając odpowiednie cło, wynikające z różnicy po odliczeniu wartości zwolnionej od cła
  • w przypadku zamiaru wwiezienia przedmiotów niepodlegających opłacie celnej takich jak broń, amunicja, produkty spożywcze, zwierzęta, lekarstwa oraz inne, należy uzyskać specjalne zezwolenie
  • w przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do pracowników urzędu celnego; zaniedbanie lub niedopatrzenie któregokolwiek z opisanych prawem celnym zarządzeń podlega surowej karze.

  PRZYWÓZ do POLSKI nie podlega żadnym ograniczeniom, pod warunkiem, iż przywożone do Polski rzeczy są przeznaczone do użytku osobistego. „Użytkiem osobistym" będzie także przeznaczenie przywiezionych z podróży towarów na prezenty, ale np. ich odsprzedaż już nie.

  Dla towarów akcyzowych ustalone zostały limity.

  Podróżując z kraju nie należącego do Unii Europejskiej można przywieźć:

  200 papierosów, 100 cygaretek bądź 50 cygar lub 250 gramów tytoniu, 1 litr alkoholu etylowego lub 2 litry wina.

  Co do zasady, osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych lub tytoniowych. Należy też sprawdzić przed planowanym wyjazdem, czy w danym kraju nie wprowadzono dodatkowych ograniczeń (np. w Szwecji osoby, które nie ukończyły 20 lat nie mogą przewozić alkoholu).

  W momencie wstąpienia Polski do Unii zniesiono możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych przez polskich turystów wracających do kraju.

   

  ZABYTKI

  Jeżeli zamierzamy wywieźć zabytek z naszego kraju, musimy przedstawić na granicy bądź pozwolenie na jego wywóz bądź też zaświadczenie, iż przedmiot ten zezwolenia na wywóz za granicę nie wymaga.

  Zabytkami są w szczególności:

  Przedmioty wpisane do rejestru zabytków, przedmioty nie wpisane do rejestru zabytków starsze niż 55 lat a w przypadku obiektów techniki 25 lat, przedmioty stanowiące dzieła twórców nieżyjących, przedmioty wpisane do inwentarza muzeów, materiały biblioteczne powstałe przed 31 grudnia 1948r.

   

  LEKI

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przywóz do kraju zagranicznych medykamentów możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia. Pozwolenie takie nie jest jednakże wymagane jeżeli leki przywożone są przez podróżnego na jego własne potrzeby, w ilości - do 5 najmniejszych opakowań leku

  Wszelkie wątpliwości odnośnie obowiązujących przepisów związanych z przywozem bądź wywozem towarów pomogą Państwu wyjaśnić pracownicy Informacji Celnej pod numerem telefonu (016) 676 44 11

   

  Ogólnie do krajów UE można wwieżć bez cła:

   

  200 papierosów, 50 cygar, 25 ml wody kolońskiej lub 50 ml perfum, 1 l alkoholu pow. 22 procent oraz 2 l wina.

  Przepisy UE nie zezwalją na wwóz art, mięsnych oraz pochodzenia mlecznego.

   

  PRZYWÓZ/WYWÓZ ZWIERZĄT

   

  Wszystkie podróżujące zwierzęta muszą celem identyfikacji być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż.

  Właściciele podróżujących zwierząt muszą posiadać ich paszport. Wzór paszportu jest jednolity dla całej Unii.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Departamentu Weterynarii, Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne prowadzą listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i dokonywania w nich stosownych wpisów (http://www.wilw.waw.pl/, http://www.piwwawa.com.pl/, http://www.vetpol.org.pl/).

   

  W przypadku podróży do Meksyku z psem lub kotem, lub innym zwierzęciem towarzyszącym osobom podróżującym celach niehandlowych, konieczne jest posiadanie stosownego zaświadczenia/świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia zwierzęcia i jego szczepieniach (wymagane bezwzględnie szczepienie przeciwko wściekliźnie, ponadto zwierzę powinno być odrobaczone i odkleszczone).

   

  Zaświadczenie/świadectwo weterynaryjne, wystawione na 48 godzin przed wyjazdem z Polski przez uprawnionego lekarza weterynarii, powinno być zalegalizowane tzw "czerwoną pieczęcią" Powiatowego Lekarza Weterynarii (np. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie, ul. Gagarina 15, tel. 022 840 43 33 lub 022 841 13 19).

  Właściciele zwierząt powinni przed podróżą skontaktować się z przedstawicielem linii lotniczej, z której usług będą korzystać, celem uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących wewnętrznych regulacji wybranego przewoźnika.

  Po przylocie do Meksyku, fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. 

   

  Wymagania weterynaryjne dotyczące przywozu do UE zwierząt towarzyszących osobom podróżującym są uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. nr 998/2003/WE w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym.

   

  OKAZY "CITES"

  Chcąc przywieźć z wakacji pamiątkę, która stanowi element fauny czy flory danego skrawka ziemi, możemy przez przypadek narazić się na nieprzyjemności. Aby tego uniknąć warto wcześniej upewnić się, że nasza pamiątka nie podlega ochronie. Co kryje się pod pojęciem „okazy CITES"?  Są to żywe zwierzęta i rośliny, wypreparowane zwierzęta i ich części, produkty wykonane z chronionego gatunku.

   

  Ne wolno przywozić bez pozwolenia:

   

  - małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi lądowych i morskich, węży i jaszczurek,

  - kaktusów, storczyków, roślin owadożernych

  - skór: kotów drapieżnych, niedźwiedzi, małp, wilków i zebr,

  - wyrobów z kości słoniowej lub ze skór węży, krokodyli i jaszczurek oraz skorup żółwi,

  - produktów medycyny chińskiej zawierających piżmo, rogi nosorożców kości tygrysów lub wyciągi z woreczków żółciowych niedźwiedzi,

  - kawioru ryb jesiotrowatych,

  - muszli i koralowców,

  - wypreparowanych motyli.

   

  Przedstawione powyżej przypadki stanowią znikomą część okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską CITES. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.mos.gov.pl/cites-ma/index.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: