close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Referat ds. konsularnych Ambasady RP w Meksyku jest właściwy dla spraw konsularnych obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych lub przebywających w Meksyku i Kostaryce.

   

  Wszystkie wizyty powinny być rezerwowane w systemie e-konsulat: http://www.e-konsulat.gov.pl/, gdzie należy podać rodzaj sprawy, dzień i godzinę. W razie problemów technicznych z rejestracją prosimy o kontakt mailowy.

   

  W wyjątkowych lub pilnych sytuacjach, np. w przypadku kradzieży paszportu, wnioskodawcy są obsługiwani poza kolejką. Odbiór paszportu odbywa się bez spotkania w e-konsulacie, jednak po uprzedniej koordynacji z referatem ds. konsularnych.

   

  Pracownicy Referatu ds. konsularnych:

  Tomasz Myśliwiec – Konsul RP

  Aneta Kasztelewicz – Referent ds. konsularnych

   

  W razie pytań lub wątpliwości natury konsularnej, zapraszamy do kontaktu:

  cons.mex@msz.gov.pl

  +(52) 55  54 81 20 50

  +(52) 55  54 81 20 52

   

  W niektórych dniach lub godzinach kontakt telefoniczny może być bardzo utrudniony, tak więc zachęcamy do korzystania przede wszystkim z kontaktu mailowego.

   

  Telefon alarmowy:

  Z Meksyku: 04455 43771970

  Spoza Meksyku: (+521) 55 43771970

  Numer do kontaktu tylko w sprawach szczególnie pilnych, które wymagają natychmiastowego połączenia z Konsulem poza godzinami pracy urzędu (8:30-16:30)

   

  Pomoc konsularna obywatelom polskim w Kostaryce: 

  Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach dodatkowej akredytacji Ambasady RP w Meksyku (tzn. w Kostaryce), uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w tych krajach przedstawicielstwa, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Konsul innego państwa UE może m.in. wydać Emergency Travel Document (ETD), które pozwoli obywatelowi polskiego powrót do UE w przypadku utraty paszportu.

   

  W celu nawiązania kontaktu z przedstawicielstwem państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:

  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: