""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOFINANSOWANIA Z MSZ

 • UWAGA! WNIOSKI NA ROK 2013 MOŻNA BYŁO SKŁADAĆ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. TERMN SKŁADANIA WNIOSÓW NA ROK 2014 BĘDZIE WKRÓTCE PODANY.
   

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektów następuje na podstawie „Wniosku o dofinansowanie projektu z funduszu polonijnego". Konsulat zgłasza projekty organizacji polskich do Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, gdzie w drodze konkursu zostaną zaakceptowane do realizacji najwartościowsze projekty.

   

  Czynnikiem branym pod uwagę przy rozpatrywaniu projektów są: jakość, wartość merytoryczna oraz kolejność zgłoszeń. Warunkiem podstawowym otrzymania dofinansowania ze strony konsulatu jest właściwe rozliczenie się ze wszystkich otrzymanych środków.

   

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie jest jednoznaczne z przydzieleniem funduszy na jego realizację.

   

  Wnioski składane w innej formie, wypełnione niewłaściwie lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez konsula.

   

  Aby projekt został rozpatrzony i przesłany do Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, należy pamiętać aby umieścić w nim:

   

  1. Nazwę projektu
  2. Całkowity koszt realizacji projektu
  3. Kosztorys ze wskazaniem cen jednostkowych (wzór zamieszczony poniżej)
  4. Współorganizatorów projektu
  5. Inne źródła finansowania projektu oraz wysokość tych dofinansowań
  6. Termin i miejsce realizacji projektu
  7. Opis projektu

   

  TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z FUNDUSZU POLONIJNEGO

   

   TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ WZÓR KOSZTORYSU DO WYPEŁNIENIA JAKO ZAŁĄCZNIK WNIOSKU

   

   

   

  Na co m.in. można uzyskać fundusze:

   

  • Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
  • Współudział w kosztach urządzania sal lekcyjnych: zakup materiałów dydaktycznych, umeblowanie
  • Organizacja: akcji gwiazdkowych dla rodzin polonijnych, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży polonijnej; zakończenie roku szkolnego, zakup sług i materiałów
  • Nagrody dla uczestników olimpiad wiedzy o Polsce
  • Wsparcie finansowe dla nauczycieli polonijnych (wyłącznie na podstawie zawartej umowy zlecenia)
  • Wsparcie finansowe istniejących oraz powstających szkół polonijnych, katedrę języka polskiego, lektorów j. polskiego, polonistyk, studiów polskich
  • Organizację kolonii i obozów dla młodzieży polonijnej w kraju

   

  Wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie z konsulatu powinni rozliczyć się z otrzymanych funduszy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu, odbycia się imprezy lub dokonania zakupu sprzętu. W celu rozliczenia się z otrzymanej dotacji należy wypełnić odpowiedni formularz, składający się z części finansowej i opisowej oraz dołączyć poświadczone kopie wszystkich rachunków.

   

  Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dana impreza lub projekt może być finansowana tylko przez jeden podmiot, tzn., nie można rozliczać tych samych rachunków w kilku organizacjach (konsulat i inne organizacje w Polsce). W przypadku stwierdzenia takiego faktu zostanie wstrzymane finansowanie danej organizacji przez wszystkie instytucje.

   

  Prosimy o uwzględnienie powyższych zasad przy wnioskowaniu o dofinansowanie projektów.

   

   

  TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ SZABLON ROZLICZENIA DOTACJI

   

  Gotowe wnioski prosimy przesyłać pocztą na adres konsulatu lub adres mailowy manchester@msz.gov.pl.

  Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze szkoły były na bieżąco informowane o nowych możliwościach pozyskiwania środków finansowych i pracowały w bliskiej relacji z Konsulatem Generalnym RP w Manchesterze, prosimy o wypełnienie ANKIETY i przesłanie jej drogą elektroniczną lub listowną na adres konsulatu.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: