""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU 10-LETNIEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 •  

   

  Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi minimum 12 tygodni od dnia złożenia wniosku paszportowego.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, a istnieje konieczność wyjazdu za granicę lub posiadania ważnego paszportu, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10-letni (art. 23. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm). Dokument ten, ważny 1 rok, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10‑letniego. Data jego wyprodukowania i odbioru jest ustalana z pracownikiem konsulatu przyjmującym wniosek paszportowy (3 tygodnie).

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

   


  WAŻNE!

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy umówić termin spotkania w konsulacie w systemie e-Konsulat: www.e-konsulat.gov.pl. Więcej informacji na temat umawiania wizyt: http://www.msz.gov.pl/pl/p/manchester_gb_k_pl/informacje_konsularne/wizyta_w_konsulacie/


   

   

  Opłaty konsularne:

  -     paszport 10-letni – 88 GBP,

  -     paszport 10-letni dla uczącej się młodzieży, studentów szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, emerytów, rencistów i inwalidów oraz kombatantów (tylko na podstawie oryginalnych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi) 44 GBP.

  -     paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 10-letni – 12 GBP,

  -     wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza – 262 GBP.

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 10-letni:

   

  Prawidłowe przygotowanie się do spotkania paszportowego w konsulacie pozwoli Państwu na uzyskanie nowych dokumentów paszportowych w podanych powyżej terminach.

   

  Brak niezbędnych załączników do wniosku paszportowego może spowodować konieczność ponownego umówienia się na spotkanie oraz wydłużenie procedury paszportowej, może też narazić Państwa na stres, niedogodności oraz dodatkowe koszty związane np. z koniecznością przełożenia terminu zaplanowanej podróży.

   

   

  Przed wizytą w konsulacie prosimy o sprawdzenie

  czy posiadacie Państwo wszystkie niżej wymienione dokumenty

   

  1.    Wniosek paszportowy – nowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku). W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić 2 wnioski. Wzór podpisu osoby aplikującej o paszport nie może dotykać ani przecinać ramki umieszczonej na wniosku.

   

  2.    Jedna fotografia - kolorowa, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zdjęć do paszportów można znaleźć tutaj.

   

  3.    Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, dowód osobisty; w przypadku, gdy osoba utraciła paszport lub dowód osobisty – osoba wnioskująca o paszport składa oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu lub dowodu osobistego (druk dostępny w konsulacie).

   

   4.   Numer PESEL - numer PESEL jest niezbędny w przypadku starania się o paszport 10-letni.

   

  Bez numeru PESEL nie ma możliwości zarejestrowania wniosku o paszport. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL lub nie są pewne jego posiadania, powinny przesłać na adres manchester.paszporty@msz.gov.pl zapytanie w sprawie swojego numeru PESEL. W przypadku jego braku należy przynieść na spotkanie paszportowe w konsulacie odpis polskiego aktu urodzenia oraz odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku osób zamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych. W ramach procedury paszportowej nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

   

  5.    Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego - dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie posiadały paszportu oraz osób, które nie posiadają numeru PESEL.

   

  6.    Odpis skrócony lub zupełny aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego - dotyczy osób, które wymieniają paszport z powodu zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego oraz osób, które zawierały małżeństwo za granicą.

   

  7.    Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego - jeżeli o paszport ubiega się osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy strony powinien przedstawić dokument świadczący o tytule do reprezentowania danej osoby.

   

  8.    Opłata konsularna - opłatę należy uiścić podczas składania wniosku paszportowego w gotówce lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na Consulate of Poland in Manchester. Konsulat przyjmuje również płatności kartami płatniczymi: debetowymi oraz kredytowymi.

   

  UWAGA: od osób, które nie posiadają środków na wniesienie opłaty konsularnej wnioski paszportowe nie będą przyjmowane.

   

  9.    Dokument potwierdzający prawo do zniżki w opłacie konsularnej - legitymacja uczniowska, studencka (maksymalnie do 26 roku życia) z terminem ważności, oryginalny list ze szkoły lub uczelni potwierdzający fakt nauki, legitymacja rencisty, emeryta, kombatancka.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia:

  - odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  - odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  - dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby wydanego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. wydawania dokumentów paszportowych uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: