close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 •  

   Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa konieczna jest obecność obojga małżonków?

   

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka). Małżonek nieskładający wniosku o transkrypcję pozostanie przy dotychczasowym nazwisku, a dzieci zrodzone z takiego związku będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dodanego do niego nazwiska męża. Oczywiście to ograniczenie nie będzie miało zastosowania, jeżeli informacja o wyborze nazwiska została zawarta w treści zagranicznego aktu małżeństwa.

   

   

   Nasze dane w brytyjskim akcie małżeństwa zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych. Jak to się ma do wniosku o transkrypcję?

   

  W takim wypadku możecie Państwo (razem z wnioskiem o transkrypcję) złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w polskim akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej lub ewentualnie wniosek o sprostowanie danych w oparciu o Państwa polskie akty urodzenia. Nie ma potrzeby załączania polskich odpisów aktów urodzenia. Polskie urzędy mają dostęp do tych aktów za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych.

   

   

   Jak długo po sporządzeniu polskiego aktu małżeństwa i przyjęciu nazwiska męża mogę się posługiwać dokumentami wystawionymi na dotychczasowe dane (paszportem i dowodem osobistym)?

   

  Należy niezwłocznie wystąpić o wymianę dotychczasowych dokumentów tożsamości. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą dokumenty zachowują ważność przez cztery miesiące od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub za granicą – od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: