close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 2013

 • 2 grudnia 2013

  B. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Premier RP był Gościem Honorowym zorganizowanej przez Ambasadę debaty o procesach demokratyzacji w świecie arabskim.

  „UE czuje się w równym stopniu odpowiedzialna za sytuację we wschodnim i południowym sąsiedztwie. Dzisiaj dla Polski najważniejsza jest sytuacja na Ukrainie, ale nie zapominamy też o Afryce Północnej”, powiedział Jerzy Buzek 2 grudnia w Madrycie podczas seminarium  ”Towards democracy in the Arab World: through dialogue not confrontation. How can Europe contribute?”, zorganizowanego przez Ambasadę RP, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Hiszpanii, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) i Królewskim Instytutem Elcano.

   

  Powołując się na doświadczenia polskiej transformacji, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i b. Premier RP podkreślił, że tylko przestrzeganie zasad demokratycznych jest gwarantem długookresowej stabilności kraju. Wprowadzenie reguł dobrego rządzenia, ochrona demokracji, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, właściwe przejście do gospodarki rynkowej i proces rekoncyliacji były, jego zdaniem, kluczowe dla sukcesu transformacji demokratycznej w Polsce.

   

  Jerzy Buzek zaznaczył, że korzyści wynikające z procesu demokratyzacji winny stać się udziałem całego społeczeństwa. W jego ocenie, duch hasła z okresu polskich przemian „Nie ma wolności bez Solidarności” pozostaje aktualny do dziś w odniesieniu do procesów dokonujących się w świecie arabskim, a dążenie do dobrobytu i stabilności winno być wspólnym celem UE i krajów regionu.  

   

  W seminarium wziął udział również Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) Jerzy Pomianowski, który przedstawił zasady działania EED, służącego wspieraniu przemian demokratycznych w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Fundusz, który kieruje swoje działania głównie do młodych liderów prodemokratycznych, niezależnych mediów, dziennikarzy, blogerów i instytucji pozarządowych stwarza doskonałą szansę na aktywizację społeczeństwa obywatelskiego w krajach arabskich.

   

  W debacie eksperckiej kierownik projektu „Bliski Wschód i Afryka Północna” PISM Patrycja Sasnal, hiszpańsko-syryjska działaczka na rzecz praw człowieka i profesor komunikacji na madryckim Uniwersytecie Karola III Leila Nachawati Rego, Dyrektor Arabskiego Forum Alternatyw w Kairze, Mohamed Elagati oraz główny analityk ds. śródziemnomorskich i świata arabskiego madryckiego Królewskiego Instytutu Elcano Haizam Amirah Fernández zastanawiali się, jak Europa może skutecznie wspierać przemiany demokratyzacyjne w świecie arabskim.

   

  Eksperci byli zgodni, że niezależnie od problemów UE w wypracowaniu efektywnej polityki wobec krajów południowego sąsiedztwa, kraje arabskie wciąż potrzebują europejskiego wsparcia w trudnej drodze do demokracji.  

   

  Seminarium
  Od lewej: Haizam Amirah Fernández, Ambasador RP, wicedyrektor Przedstawicielstwa KE w Hiszpanii, premier Jerzy Buzek i Dyr. PISM Marcin Zaborowski
  Seminarium
  Seminarium
  Od lewej: Leila Nachawati Rego, Patrycja Sasnal, Mohamed Elagati i Haizam Amirah Fernández
  Leila Nachawati Rego
  Premier Jerzy Buzek
  Dyrektor EED Jerzy Pomianowski
  Seminarium 2 grudnia 2013

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: