close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • 2009

 • Polska zdecydowanie popiera ambitne wyzwania w zakresie zwalczania zmian klimatycznych, określone przez Międzyrządową Grupę Ekspertów IPCC i zatwierdzone przez UE. Wyrażamy satysfakcję  ze wspólnego stanowiska  UE,  ogłoszonego podczas szczytu październikowej Rady Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że tekst przyjęty w Brukseli w dn. 30.10. nadał w ten sposób unijnym negocjatorom silny mandat przed nadchodzącym szczytem w Kopenhadze. Jeszcze podczas przygotowań  do ww. Rady Europejskiej, Polska przywiązywała szczególną uwagę do marcowych Konkluzji Rady, podkreślając,  iż stanowisko UE w zakresie finansowania powinno zostać  wypracowane przed rozpoczęciem COP 15, włączając też kwestię wewnętrznych obciążeń finansowych miedzy krajami  członkowskimi. Dlatego też, wyrażamy szczególne zadowolenie z uzyskanego kompromisu, który pozwoli na przyspieszenie prac nad szczegółami porozumienia. Szczególną satysfakcję wyrażamy w związku z przyjęciem zasady „zdolności do płatności", jako podstawowego wyznacznika obliczania obciążeń nakładanych na państwa członkowskie.

   Stanowisko UE ws. globalnego finansowania walki ze zmianami klimatycznymi, które zostanie przedstawione w Kopenhadze, powinno posłużyć za przykład w osiągnięciu globalnego kompromisu. Niemniej jednak, jesteśmy świadomi, iż przed końcem 2012 r. pojawi się potrzeba uzyskania znaczących ilość środków finansowych na rzecz zabezpieczeń adaptacyjnych dla państw rozwijających się, zwłaszcza krajów o najniższej stopie rozwoju. W tym kontekście Polska zadecydowała się wesprzeć koncepcję tzw. szybkiej ścieżki, chociaż nie jest ona przedmiotem  Aneksu II i konkretnych zobowiązań finansowych. Jesteśmy świadomi zwiększających się potrzeb finansowych, koniecznych dla realizacji celów klimatycznych i w związku z tym pragniemy podkreślić, nie tyle nasze zaangażowanie w  projekt struktury zarządzania operacyjnego w tym względzie, co gotowość do uczestnictwa w finansowaniu przedsięwzięć.  W naszej ocenie mechanizm globalnego finansowania powinien objąć wszystkich aktorów COP 15, zgodnie z zasadą zbiorowej odpowiedzialności i przy uwzględnieniu zróżnicowanych zdolności adaptacyjnych.

  Decyzja podjęta na październikowej Radzie dot. dystrybucji środków z pewnością pomoże w umocnieniu więzi zaufania miedzy wszystkimi uczestnikami procesu negocjacji zmian klimatycznych. Pomimo zróżnicowanych zdolności i sytuacji krajów członkowskich  UE rezultat Rady wskazał, iż uzyskanie kompromisu jest w naszym zasięgu.  To godny przykład do naśladowania, również na szczeblu globalnym. Oczekujemy, że w Kopenhadze wszyscy uczestnicy szczytu wykażą dobrą wolę  i kompromisową postawę, tak jak uczyniła to „27".

  Polska z uznaniem odnosi się również do przyjętych decyzji ws. nadwyżki praw emisyjnych. Zwracamy uwagę, iż nadwyżki te powstały wskutek zreformowania, m.in. w Polsce, sektora przemysłowego na „mniej zanieczyszczający" środowisko oraz dzięki wdrożeniu kompleksowych polityk i mechanizmów, zgodnie z  wytycznymi Protokołu z Kioto.  Nadwyżki te stanowią jasny dowód naszego poświęcenia wobec problematyki zmian klimatycznych w ciągu ostatnich 20 lat, co z kolei pozwoliło na uniezależnienie kwestii rozwoju gospodarczego od problemu wzrostu emisji. Dodatkowo, Polska wykorzystuje ww. jednostki emisyjne w ramach mechanizmu zielonych inwestycji i  w tym zakresie przedstawiła już nawet konkretne propozycje. Przychody ze sprzedaży nadwyżek AAUs zostaną wykorzystane wyłącznie na rzecz wsparcia mechanizmów czystego rozwoju i  odpowiednich projektów w zakresie ochrony klimatu.

  Polska popiera koncepcję utrzymania przez UE pozycji lidera w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Niemniej jednak, w naszej ocenie, należy być świadomym tego, iż nie osiągniemy wiele, jeśli w swoich zobowiązaniach pozostaniemy osamotnieni. W celu zapobieżenia wzrostowi temperatury o ponad 2 stopnie C. wszystkie strony COP 15 winny działać w dobrej wierze, wyznaczając sobie ambitne cele zarówno obecnie, podczas jak i po szczycie kopenhaskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: