close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • E-ZUS

 • Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS

  Sekcja Konsularna Ambasady RP w Luksemburgu informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej http://www.e-inspektorat.zus.pl/, w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

  Usługa umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.

  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem  złożonego wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

  Poprawnie wypełniony wniosek zostanie zarejestrowany w ZUS, a klient na swoją skrzynkę poczty elektronicznej dostanie wiadomość e-mail o przyjęciu wniosku oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W poświadczeniu zostanie podany unikalny elektroniczny numer. Dzięki niemu, na odpowiedniej stronie serwisu EUP można będzie śledzić stan sprawy.

  Ponadto ZUS udostępnił swoim klientom nową usługę w Internecie - Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP). Jest to system umożliwiający przyjęcie od klienta wniosku w formie elektronicznej i odesłanie w ten sam sposób odpowiedzi. Klient, który ma dostęp do Internetu, nie będzie musiał osobiście przychodzić do ZUS, aby złożyć wniosek lub uzyskać odpowiedź w określonej sprawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: