close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE

 • Związek Polaków w Luksemburgu im. Fryderyka Chopina (od 1929 roku) Związek Polaków im. Fryderyka Chopina powstał w 1929 roku w Esch sur Alzette. Cel to podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej, promocja Polski w Luksemburgu oraz współpraca kulturalna z administracją i organizacjami luksemburskimi. Działalność związku chwilowo zawieszona.

   

   

   

  Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. Mikołaja Reja (od 1998 roku). Od momentu powstania stowarzyszenie organizuje liczne wydarzenia kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego, naukowego i uniwersyteckiego. Organizowane w Luksemburgu obchody narodowego święta polskiego 3 Maja oraz Kolędy w styczniu, stały się już tradycją dla tego stowarzyszenia.

   

   

  Stowarzyszenie polska.lu asbl działające od lipca 2007 r. za swój cel przyjęło integrację społeczności Polaków w Luksemburgu oraz upowszechnianie polskiej kultury, a także dobrego wizerunku Polaka w Wielkim Księstwie Luksemburga. Polska.lu to także forum dyskusyjne dla Polaków mieszkających w Luksemburgu oraz osób, mieszkających w różnych częściach świata. Stowarzyszenie prowadzi portal internetowy www.polska.lu.  Jest autorem i zarazem organizatorem Festiwalu Kultury Polskiej i Dnia Teatru.

   

   

  Stowarzyszenie kulturalne Stare Kino Ancien Cinéma, prowadzące art cafe o tej samej nazwie w turystycznej miejscowości Vianden. To kawiarnia i centrum kultury w jednym miejscu. Stowarzyszenie to organizuje koncerty, wystawy, pokazy teatralne oraz projekcje filmów. Zgrabnie łączy kulturę polską i luksemburską. Działając od 2008 jest rajem dla miłośników kultury pod każdą postacią.

   

   

  Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL (od 2008 roku) Działające od 2007 roku Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu jest organizacją prowadzącą oraz wspomagającą prowadzenie działalności edukacyjnej w języku polskim z różnych dziedzin dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz działalność kulturalną.Przedsięwzięcie to podjęte zostało po to, by poziom znajomości języka polskiego wśród kolejnych pokoleń Polonii, a także Polaków przebywających czasowo w Luksemburgu, oraz rozumienie kultury polskiej i tradycji były jak najwyższej jakości. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich chcących wspierać edukację dzieci i młodzieży w Luksemburgu. Wsparcie to odbywa się poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży.

   

  Lux Cordis - organizacja o charakterze charytatywnym, działająca na rzecz pomocy dzieciom z wadami i chorobami serca (od 2009 roku). Ich cele to: pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami serca, dzieciom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym. Informowanie o wadach serca, możliwościach diagnozowania i  leczenia dzieci chorych oraz problemach je dotykających. Włączanie się w działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

                                                           

   

   

  Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu  PSDLux. Celem Stowarzyszenia są różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej, logopedycznej, psychologicznej i diagnostyczno- terapeutycznej. PSDLux wprowadza innowacyjne metody leczenia dysleksji, nieznane dotąd w WKL (od 2010 roku).

   

   

   

  Sport.lu.asbl. Stowarzyszenie ma za cel organizowanie sportowego życia środowiska polonijnego (od 2012 roku). Ich działalność ukierunkowana jest na zorganizowanie się jak największej grupy polonijnej wokół zajęć sportowych i rekreacyjnych.
  Zachęcają do wspólnej przygody w sportowej atmosferze. Dotyczy to osób w każdym wieku. Szczególnie kierują swoją ofertę dla dzieci. Dla najmłodszych organizowana jest szkółka tenisowa.

   

   

  Stowarzyszenie polki.lu - organizacja stworzona przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet. Ma na celu integrację środowisk polonijnych w Luksemburgu poprzez m.in. organizację licznych spotkań tematycznych (zdrowie, finanse, rozwój zawodowy, osobisty, psychologia). Stowarzyszenie działa od 2015 i z roku na roku przybywa coraz więcej członkiń, które aktywnie działają i zachęcają do przyłączenia się do stowarzyszenia. Stowarzyszenie otwarte jest dla wszystkich osób pełnoletnich, niezależnie od płci i narodowości. Misja Stowarzyszenia jest jednoczenie i wspieranie społeczności Polek zamieszkujących Luksemburg poprzez projekty i inicjatywy organizowane w ramach Stowarzyszenia.

   

   
   
   
   
   
  Ważnym ośrodkiem życia polonijnego jest Polska Misja Katolicka, która integruje dawną i nową Polonię dawniej wokół osoby Henryka Kruszewskiego, charyzmatycznego wieloletniego Oblata ks. kanonika (od 1947 roku), a aktualnie proboszcza PMK o. Romana Tyczyńskiego. Misja prowadzona jest przez ojców Oblatów Maryi Niepokalanej. Polska Misja Katolicka prowadzi również wspólnoty i organizuje spotkania dla zainteresowanych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: