close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 •  

   

   

  Piotr Wojtczak - Ambasador RP w Wielkim Księstwie Luksemburga

   

   

  Piotr Wojtczak pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1994 r. Specjalizuje się w kwestiach unijnych, w tym problematyce wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE. Doświadczenie zdobywał pracując kolejno w Departamencie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Komitecie Gospodarczym, Departamencie Instytucji Europejskich, Integracji Europejskiej oraz Unii Europejskiej, a także Protokole Dyplomatycznym. W Centrali pełnił również funkcje kierownicze jako Zastępca Dyrektora w Departamencie Europy MSZ, Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej oraz Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego.

   

  Posiada bogate doświadczenie w placówkach zagranicznych RP, w tym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (1999 - koordynator negocjacji akcesyjnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE; w latach 2006-2007 Stały Przedstawiciel RP przy UE,  kierownik placówki – chargé d’affaires); Ambasadzie RP w Brukseli (2004 - zastępca kierownika placówki; 2008 - konsul generalny w wydziale Konsularnym Ambasady RP). Był też obserwatorem z ramienia ONZ pierwszych wyborów demokratycznych w Mozambiku (październik, listopad 1994), obserwatorem wyborów pod patronatem OBWE w Albanii (czerwiec, lipiec 1997) oraz w Republice Serbskiej (listopad 1997).

                               

  Piotr Wojtczak jest absolwentem politologii oraz filologii romańskiej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej w Lublinie, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Płynnie posługuje się językiem francuskim, angielskim i włoskim.

   


   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: