close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA

 •  

  Rzeczpospolitą Polską ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej łączą historycznie bliskie stosunki ekonomiczne oraz handlowe. Brytyjski model ekonomiczny i doświadczenia z okresu prywatyzacji były jednym z punktów odniesienia dla Polski podczas okresu przemian wolnorynkowych w latach 90-tych. Wielka Brytanie wspierała również Polskę w jej staraniach o redukcję zadłużenia zagranicznego. 

  Rząd brytyjski był także zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej i od początku rozmów działał na rzecz polskiej akcesji. Wielka Brytania należy do grona niewielu państw, które jako pierwsze w UE otworzyły swój rynek pracy dla polskich obywateli, co przyczyniło się do znacznego zwiększenia liczby Polaków mieszkających na Wyspach. Fakt ten przełożył się m.in. na bliższe relacje między oboma państwami i wyższą wymianę handlową. Wielka Brytania stała się drugim największym zagranicznym rynkiem zbytu dla polskich dóbr i usług. Polska stała się także ważnym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) brytyjskich przedsiębiorstw. Na zmianach skorzystała również brytyjska gospodarka — wartość brytyjskiego eksportu do Polski podwoiła się. Przez ostatnie lata oba kraje stały się jednymi z motorów napędowych gospodarki europejskiej, odnotowując jedne z najwyższych wskaźników wzrostu ekonomicznego i wzmacniając europejskie wysiłki walki ze skutkami globalnego kryzysu finansowego.

   

  Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło także drogę do bliższej współpracy między oboma krajami - Polskę i Zjednoczone Królestwo połączyły wspólna wizja konkurencyjnego rynku wewnętrznego UE, regulacji rynku pracy, budowy europejskiego rynku cyfrowego, czy otwartej i globalnej polityki handlowej. Współpraca ma też miejsce w zakresie energii, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju energetyki jądrowej i poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych. 

   

  Ważnymi obszarami polsko-brytyjskich relacji są też kwestie z zakresu innowacyjności, gospodarki cyfrowej, nowych technologii w finansach, wsparcia sektora usług, wymiany naukowej pomiędzy polskimi i brytyjskimi uczelniami na polu badań i rozwoju, czy wymiana doświadczeń we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące polsko – brytyjskiej współpracy gospodarczej dostępne są tutaj.