close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Wydział Konsularny

  Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

  10 Bouverie Street
  Londyn EC4Y8AX


   

   

  Kompetencja terytorialna WK Ambasady RP w Londynie: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands (Wolverhampton, Dudley, Walsall, Sandwell, Birmingham, Solihull, Coventry), Isle of Wight, Wysp Normandzkich, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar.

   

  KONTAKT Z URZĘDEM
  Numery telefonów dla interesantów:

   

   

  Numer telefonu Centrum Informacji Konsularnej
  (czynny w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00)

  +44 (0) 203 078 9618

   

  Numer telefonu wyłącznie w sprawach już rozpoczętych

  w konsulacie oraz w sprawach wizowych 
  (czynny w godzinach pracy konsulatu)

  +44 207 8228 900

   

  Numer Telefonu Dyżurnego
  (służy tylko i wyłącznie do zgłaszania spraw wyjątkowych, np. wypadków losowych i spraw kryzysowych, czynny w godz. 16:30 – 08:30, a także w soboty, niedziele oraz polskie i brytyjskie dni wolne od pracy)
  +44 203 078 9621

   

   

   

  W urzędzie obowiązują zapisy na spotkania ws. paszportowych, wizowych i prawnych 

  poprzez platformę MSZ E-Konsulat:

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Uwaga: Wydział Konsularny dodaje nowe miejsca na spotkania paszportowe na platformie e-konsulat w dni robocze:

   

  w poniedziałki o godzinie: 10:30 oraz 20:00

  od wtorku do piątku o godzinie: 9:00 oraz 20:00

   

  Brak dostępności terminów w danym dniu oznacza wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc, w związku z czym prosimy o podjęcie próby umówienia spotkania w kolejnym dniu roboczym rano.

   

  W związku z ogromną liczbą przyjmowanych osób i w celu poprawy jakości obsługi Wydział Konsularny uprzejmie informuje, iż:

   

   - do urzędu będą wpuszczani obywatele, którzy mają umówioną wizytę, bez osób towarzyszących, z wyłączeniem małoletnich, którym nie będzie można zapewnić opieki na czas wizyty w konsulacie;

  - obywatele umówieni na wizytę będą wpuszczani do urzędu na 15 minut przed planowaną godziną spotkania.

   

  GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW

   

  Przyjmowanie wniosków paszportowych:

  Poniedziałek      

  11:00-17:00

  Wtorek-Piątek           

  8:30-14:30

   

  ODBIÓR POLSKICH PASZPORTÓW - wyłącznie w godzinach wyznaczonych na "potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport" tj. poniedziałek - piątak godz. 10:00-15:30. W przypadku odbioru paszportów nie obowiązują zapisy. Paszport można odebrać w dowolnym terminie od daty wskazanej na "potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport".

   

  Przyjmowanie wniosków wizowych:

   

  Poniedziałek      

  12:30-16:30

  Wtorek-Piątek           

  9:30-14:00

   

  Odbiór paszportów z wizą odbywa się w poniedziałki w godz. 12:30-16:30, wtorki-piątki w godz. 9:30-13:30.

   

  Sprawy obywatelskie:

  Poniedziałek      

  10:30-16:30

  Wtorek-Piątek           

  9:30-15:00

   

  Interesanci ws. obywatelskich (czyli nadanie, poświadczenie, przywrócenie i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego) są przyjmowani TYLKO po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu daty spotkania. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wysłanie wiadomości na adres:  london.citizenship@msz.gov.pl

   

  Sprawy prawne:

   

  Poniedziałek      

  12:15-17:15

  Wtorek-Piątek           

  8:40-13:30

   

  UWAGA: Dział Prawny nie przyjmuje interesantów i wniosków w sprawach: paszportowych, o nadanie, przywrócenie, zrzeczenie i poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  Na spotkanie do działu prawnego powinny zapisywać się osoby zainteresowane załatwieniem spraw z poniżej wskazanego zakresu:

   

  - podpisanie przed konsulem RP zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w celu zawarcia związku małżeńskiego w kraju,

  - przekazanie korespondencji do kraju droga urzędową,

  - poświadczenia własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego,

  - poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z oryginałem.

  - złożenie dokumentów w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ambasadzie RP w Londynie,

  - poświadczenie profilu zaufanego ePUAP,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o wpisanie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcje),

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o administracyjną zmianę imienia i nazwiska lub wniosku o powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  - przyjęcie przez konsula RP oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku,

  - złożenie za pośrednictwem konsula RP wniosku o uzyskanie zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego w Polsce o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

   

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązujące w Polsce i na terenie Anglii (Bank Holiday).

   

  Dyżury konsula poza siedzibą urzędu

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie organizuje wyjazdowe dyżury konsularne w następujących miastach: Birmingham, Bristol, Peterborough, Southampton, St. Helier (wyspa Jersey) Taunton. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów oraz miejsca spotkania pojawiają się na stronie urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem w zakładce aktualności.