close

4 kwietnia 2011

Rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.

3 grudnia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków obcych, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskiego, historii, matematyki, wcielając w życie ideały pozytywizmu. Podczas I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskie, na froncie szkoliła personel medyczny.

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Maria Skłodowska-Curie, jako jedyna kobieta, uczestniczyła w Konferencjach Solvayowskich - dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczonych. Po Jej śmierci Albert Einstein napisał, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których przyszło mu poznać.

Ambasada RP w Lizbonie wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Minho, pragnąc uczcić rok polskiej uczonej, zorganizowała wystawę Jej poświęconą. W otwarciu wystawy w dniu 14 kwietnia br. o godz. 18.00 w Muzeum Nogueira da Silva w Bradze wzięła udział Ambasador RP Pani Katarzyna Skórzyńska oraz Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, która wygłosiła odczyt pt. Life and Work of Maria Skłodowska-Curie. Tego samego dnia, o godzinie 21.30 w Theatro Circo w Bradze, przedstawiono sztukę Kazimierza Brauna „Promieniowanie - rzecz o Marii Skłodowskiej Curie" w wykonaniu Teatru Polskiego z Toronto. Sztuka jest dialogiem wielkiej polskiej Noblistki z córką Ewą. Autor ujawnia prawdziwe, ludzkie  oblicze światowej uczonej. Przedstawia jej marzenia, pragnienia, uczucia, sekrety. Kreśli ludzki  portret odkrywczyni radu i polonu i pozwala dojrzeć  w jej geniuszu prawdziwą kobietę. 

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych