close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • UTRATA DOKUMENTÓW

 •  

  Co zrobić, gdy zgubię dokumenty, okradną mnie?

   

  W przypadku utraty ważnego polskiego dowodu osobistego lub paszportu, a także innych dokumentów  w Niemczech należy niezwłocznie powiadomić niemiecką policję a w przypadku paszportu lub dowodu osobistego zgłosić utratę także w polskim konsulacie (we własnym interesie, aby nikt nieuprawniony nie posłużył się dokumentem).

  Nie ma możliwości zgłoszenia utraty/kradzieży dowodu osobistego czy paszportu w konsulacie telefonicznie.

   Po zgłoszeniu utraty dokument zostaje unieważniony, więc nie można się nim posługiwać po jego odnalezieniu.

  W konsulacie można uzyskać tylko nowy paszport (konsulat nie wydaje i nie pośredniczy w wydawaniu dowodów osobistych).

   

  Zgubiony/ukradziony dowód osobisty:

  Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego ważny dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej za pomocą poczty (adres Konsulatu Generalnego RP w Kolonii: im Mediapark 5c, 50670 Köln lub faksu (nr faksu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii: 0049/221/385074) wyłącznie na specjalnym formularzu: Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  albo osobiście w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 09.00 do 14.00, wtorek od 13.00 do 18.00.

   

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie na żądanie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, zaświadczenie nie zastępuje dokumentu tożsamości.

   

  Zgubiony/ukradziony paszport

  Posiadacz paszportu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego paszport został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 09.00 do 14.00, wtorek od 13.00 do 18.00.

   

  Wyrobienie nowego paszportu

  Jeżeli po utracie dokumentów nie macie Państwo żadnego ważnego dokumentu tożsamości, to  w polskich konsulatach można wystąpić o paszport 10-letni (okres oczekiwania około 5-8 tygodni, koszt 110, - EUR) oraz na życzenie paszport tymczasowy na czas oczekiwania na wydanie paszportu 10-letniego (dopłata +15 EUR) albo tymczasowy na powrót do kraju, ważny przez krótki czas, wydawany dla osób nie zamieszkałych w Niemczech  (40 EUR). Okres oczekiwania na paszporty tymczasowe to kilka dni roboczych. Dla osób, które miały paszport wydany w ciągu ostatnich 10 lat ten czas da się często skrócić do kilku godzin. W przypadku załatwienia sprawy w czasie krótszym niż 3 dni obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 30 EUR. Szczegóły: http://kolonia.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/

   

  Nie informuje się konsulatu o utracie innych dokumentów niż paszporty i dowody osobiste.

   

  Zgubione/utracone prawo jazdy

  Nowe prawo jazdy wystawia urząd komunikacji w Polsce, po złożeniu oświadczenia o utracie starego. Mieszkając na stałe w Niemczech można także ubiegać się w niemieckim urzędzie wystawiającym prawa jazdy o wystawienie niemieckiego wtórnika prawa jazdy, który może być wystawiony na podstawie danych uzyskanych z polskiego urzędu komunikacji.

   

  Zgubiona/ukradziona karta bankomatowa

  Kartę bankomatową należy niezwłocznie zastrzec w banku, w którym została wydana.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: