close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY DLA MAŁYCH DZIECI

 •  

  Jak najszybciej po urodzeniu dziecka i uzyskaniu niemieckiego aktu urodzenia należy dokonać transkrypcji niemieckiego aktu (umiejscowienia go w polskich księgach stanu cywilnego). Można tego dokonać bezpośrednio w Polsce albo za pośrednictwem Działu Prawnego Konsulatu. Opłata konsularna wynosi 50 EUR (wraz z wysłaniem dokumentu do domu), okres oczekiwania do 2 miesięcy. Szczegółowe informacje są tutaj . Polskie dokumenty tożsamości wydaje się na podstawie polskich aktów stanu cywilnego:

   

  z posiadanym aktem urodzenia, fotografią biometryczną dziecka (http://mamanaszpilkach.pl/jak-zrobic-zdjecie-do-paszportu-niemowlaka/ ) i dokumentami tożsamości rodziców (ważnymi- dokument, w którym 4 miesiące po zawarciu związku małżeńskiego i zmianie nazwiska widnieje panieńskie nazwisko matki jest nieważny), należy przyjść (oboje rodzice z dokumentami tożsamości) do konsulatu w celu wyrobienia paszportu. przy złożeniu wniosku o paszport biometryczny (5-letni) dziecku zostanie nadany bezpłatnie numer PESEL (opłata za paszport: 35 EUR). Obecność dziecka poniżej 5-tego roku życia przy składaniu wniosku o paszport nie jest konieczna. Czas oczekiwania na paszport biometryczny to około 2 miesięcy. Można wnioskować o paszport tymczasowy dla dziecka na czas oczekiwania. Dopłata wynosi 15 EUR. Paszport tymczasowy może być gotowy tego samego dnia (ale obowiązuje wtedy dopłata za tryb pilny, 30 EUR).

   

   Jeśli dziecko jest niemowlęciem poniżej pierwszego roku życia i nie ma jeszcze polskiego aktu urodzenia a paszport jest pilnie potrzebny na powrót do kraju albo w związku z leczeniem dziecka  w tych wyjątkowych wypadkach wystawiamy pierwszy paszport tymczasowy na podstawie niemieckiego aktu urodzenia (Geburtsurkunde).

   

  Wystawienie paszportu tymczasowego bez polskiego aktu urodzenia ma charakter wyjątkowy, dotyczy wyłącznie kilkumiesięcznych niemowląt w nagłych sytuacjach. Wystawienie paszportu jeśli nie istnieje jeszcze polski akt urodzenia nie jest możliwe.

   

  Sprawdzenie czy paszport biometryczny jest już gotowy do odbioru wykonuje się tutaj: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy.  Paszporty odbiera się bez rezerwacji terminu w kasie Konsulatu, przy odbiorze może być tylko jedno z rodziców.

   

  UWAGA! 

   

  1) Jeśli jedno z rodziców nie może być obecne przy złożeniu wniosku, może przekazać drugiemu z rodziców pisemną zgodę na wydanie paszportu dla dziecka potwierdzoną notarialnie przez notariusza, konsula lub polski organ paszportowy w kraju (zgodę a nie upoważnienie).

   

  2) W prawie polskim obydwoje rodzice mają takie same prawa, więc brak "Erklärung zur gemeinsamen Sorge" nie oznacza, że ojciec dziecka nie ma praw rodzicielskich. Polskie paszporty wystawiane są na podstawie polskiego prawa.
  Zgoda ojca nie jest potrzebna tylko w sytuacji, gdy nastąpiło sądowe ustalenie ojcostwa przed dniem 14.06.2009 i sąd nie przyznał władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo. Od dnia 14.06.2009 ojciec uzyskuje władzę rodzicielską zawsze o ile sąd mu jej nie ograniczy, zawiesi lub pozbawi.

   

  3) Dzieci urodzone przed 15.08.2012 roku, które nie miały jeszcze nigdy polskiego dokumentu tożsamości a jedno z rodziców nie posiadało w dniu urodzenia dziecka obywatelstwa polskiego, muszą także przejść procedurę potwierdzenia obywatelstwa polskiego (przed wymienioną datą możliwe było wybranie dla dziecka obywatelstwa obcego w ciągu 3 miesięcy po urodzeniu jeżeli jedno z rodziców miało obce obywatelstwo, to znaczy możliwe było pozbawienie dziecka obywatelstwa polskiego przez rodziców). Dotyczy to także niektórych przypadków dzieci przysposobionych.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: