close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY PASZPORTOWE

 • Wszystkie opłaty konsularne określa  rozporządzenie  Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r.
  w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r.)

  UWAGA ! Opłatę konsularną wnosi się w kasie konsulatu przy składaniu wniosku ! Produkcja paszportu nie zostanie rozpoczęta, dopóki nie wpłynie opłata konsularna.  

  UWAGA ! W przypadku wymiany paszportu z powodu zmiany danych osobowych (np. po zawarciu małżeństwa) opłatę oblicza się następującym sposobem:

  od pełnej opłaty odlicza się 1/10 (albo 1/5 w przypadku paszportu dla dzieci) pomnożoną przez liczbę pełnych lat, na które dotychczasowy paszport był jeszcze ważny.

   

  za przyjęcie wniosku i wydanie paszportu 10 – letniego (biometrycznego) 110 EUR
  wydanie małoletniemu do lat 13-tu paszportu  5 – letniego (biometrycznego) 35 EUR
  wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny 15 EUR
  wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania 40 EUR
  wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania dla os. małoletniej 30 EUR
  wydanie paszportu 10 - letniego przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez posiadacza 330 EUR
  wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 210 EUR
  dodatkowa opłata za wydanie paszportu tymczasowego w trybie pilnym (wydanie paszportu  tymczasowego w trybie pilnym możliwe jest tylko w niektórych wypadkach, można to ocenić dopiero przy składaniu wniosku). Tryb pilny oznacza załatwienie sprawy w czasie krótszym niż 3 dni. 30 EUR

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: