close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • DOWODY OSOBISTE

 • Posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, powinien (we własnym interesie) zgłosić niezwłocznie ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej osobiście albo w formie pisemnej za pomocą poczty lub faksu, wyłącznie na specjalnym formularzu: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.  (Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 09.00 do 14.00, wtorek od 13.00 do 18.00, w przypadku zgłoszenia utraty dokumentu tożsamości - bez rezerwacji terminu wizyty). Tylko wtedy nastąpi unieważnienie utraconego dokumentu. Zgłoszenia nie można przesłać żadnym innym sposobem (np. e-mailem). Zgłoszenie kradzieży na Policji nie skutkuje unieważnieniem/zastrzeżeniem utraconego dokumentu !

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie na żądanie. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu tożsamości, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie nie zastępuje dokumentu tożsamości i nie uprawnia do przekraczania granicy !

   

  UWAGA !  Wniosek o dowód osobisty można złożyć (oraz odebrać gotowy dokument) wyłącznie w Polsce !   Podstawowym dokumentem tożsamości dla osób zamieszkałych za granicą jest paszport. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: